Lavetan innoveert met Ritplan

Achter uw maaltijd zit een hele wetenschap. Dan bedoelen we niet alleen de enorme hoeveelheid werk van de voedselproducenten, -vervoerders en -bereiders, maar zeker óók nog een belangrijke, maar zelden genoemde speler: de controleurs van voedselkwaliteit. Lavetan is een toonaangevend bedrijf, dat in zijn laboratorium de kwaliteit van de producten in alle stappen van boer tot bord controleert. Doordat zij in het vervoer van hun monsters aan heel veel randvoorwaarden moeten voldoen, plannen ze met Ritplan om alles in goede banen te leiden.

Ritplan speelt een belangrijke rol in het proces. Alle klanten hebben tijdvensters en verschillende typen monsters kunnen verschillende voorwaarden hebben waar het vervoer aan moet voldoen. Een bakje met voorverpakt eten uit de supermarkt hoeft aan minder voorwaarden voor vervoer te voldoen dan een bloedmonster van een varken. Om dit alles te stroomlijnen zijn veel van de afspraken al een jaar van tevoren vastgelegd en beschikbaar gesteld in Ritplan. Tussendoor kunnen hieraan spoedklussen en opdrachten worden toegevoegd .

Niet alleen de dagelijkse planning wordt met de ritplanner Ritplan uitgevoerd. Assistent-laboratoriumdirecteur Raf Peeters vertelt in bijzijn van dispatcher Miranda Jansens: “In het kader van procesverbetering hebben we een simulatie uitgevoerd met Ritplan, waarmee we middels een betere planning overbodige kilometers en het aantal overuren wisten terug te dringen.” Zo maakt de ritplanner onderdeel uit van het continue prijswinnende proces van innovatie dat bij Lavetan plaatsvindt. Terwijl op het lab steeds gekeken wordt naar een efficiëntere manier van onder andere het verwerken van monsters en informatie, helpt Ritplan in de efficiënte aanlevering van deze monsters.

Lavetan is constant in ontwikkeling, met een kritische blik op hun proces zodat het nog beter en efficiënter kan dan nu al gebeurt. Hierdoor hebben zij al verscheidene prijzen in ontvangst mogen nemen voor innovatie, zoals de ondernemersprijs LON-award van VOKA in 2016, de Factory of the Future-award van de Europese Unie in 2019 en afgelopen maand nog De Kempenaar van ETION, voor een bedrijf uit de streek dat inzet op duurzame groei.

Bij EVO-it zijn we er trots op dat we al 15 jaar een bedrijf met een kritisch oog voor procesverbetering tot onze tevreden klanten kunnen rekenen.