De kracht van samenwerking

Bedrijven die achter de schermen andere bedrijven in staat stellen hun werk goed te kunnen doen, hebben vaak unieke visies voor hun bedrijf, maar uiteindelijk dienen ze hetzelfde doel: ervoor zorgen dat de klant of consument op een goede manier bediend wordt. Soms komen deze bedrijven door samenwerking erachter dat zij een gouden plak in handen hebben. Zo ook de samenwerking tussen Webfleet Solutions en EVO- informatietechnologie.

De visie van Webfleet Solutions is om klanten te voorzien van innovatieve telematica-oplossingen die voldoen aan de branchevereisten en individuele zakelijke behoeften. EVO-it biedt bedrijven de mogelijkheid om hun logistieke processen te verbeteren door de optimalisatie van hun fysieke distributie. Beide bedrijven bieden hiermee complementaire diensten aan die, wanneer ze in combinatie worden ingezet, een nog hoger rendement kunnen opleveren. Waar optimalisatie van de ritten volgens onderzoek een besparing van 10 – 15% kan opleveren, zorgt het connecten van voertuigen door middel van telematica voor een aanvullende besparing.

Aan het woord zijn Harald Pijlman, Channel Manager voor de Dot Connect partners van Webfleet Solutions en Jops Robroeks, CEO van EVO-it, gespecialiseerd in software voor bedrijven met eigen vervoer. “Het digitaliseren van de workflow bij bedrijven, waarbij uiteraard voertuigen connected zijn, brengt efficiency en vernieuwing met zich mee en daarmee concurrentiekracht”, aldus Harald Pijlman. “De samenwerking met partners in het Dot Connect-partnerprogramma is een belangrijk onderdeel van onze visie. Het is ontworpen om relaties op te bouwen met softwarepartners, creativiteit te stimuleren en ontwikkeling van nieuwe diensten te versnellen. Samenwerken geeft de kans om gebruik te maken van elkaars sterke eigenschappen en zo elkaar te versterken. Niemand is goed in alles.”

Een perfect voorbeeld daarvan is de samenwerking met EVO-it, die gespecialiseerd is in automatisering van ritplanning. Hierdoor zijn bedrijven in staat hun distributie optimaal voor heel het wagenpark in één keer te plannen. Omdat Webfleet Solutions een open platform heeft kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van de beschikbare data uit de voertuigen. Jops Robroeks vertelt: “Met Ritplan van EVO-it is het mogelijk voor bedrijven om optimale ritten te plannen en daarmee ook inzicht te geven in niet alleen de daadwerkelijke kosten van elke gereden rit, maar ook van de individuele kosten van elke klant. Dit is voor tactische en strategische beslissingen heel belangrijke informatie. De combinatie Ritplan met WEBFLEET vormt een geïntegreerde oplossing met een 1 + 1 = 3-voordeel voor de klanten.”

Harald Pijlman: “Voor Webfleet Solutions is samenwerking met partners als EVO-it van groot belang, omdat het ons in de gelegenheid stelt om voor alle transportmanagementprocessen bij een klant samen met onze partners een juiste oplossing te vinden. Samen werken we aan het automatiseren van bedrijfsprocessen en de bewustwording van de noodzaak hiervan bij onze gezamenlijke klanten.” Jops Robroeks: “De samenwerking is zo nuttig, want wij als EVO-it hebben niet alleen de integratie met WEBFLEET geregeld, maar ook de integratie met de ERP-systemen. Dit zorgt ervoor dat binnen bedrijven de logistieke cirkel rond is: van zand tot klant, van korrel tot borrel en van koetje tot toetje, inclusief de monitoring van het distributieproces en de daarbij behorende informatie aan de klant.”