Eerder een handtekening? Eerder factureren!

Wanneer gebruik wordt gemaakt van Ritplan in combinatie met LMS komt de handtekening van de klant voor ontvangst van de levering real time beschikbaar. Dat kan gevolgen hebben voor het moment waarop een factuur gemaakt kan worden. Immers: wanneer de ontvangstbevestiging is getekend, kan direct worden overgegaan tot het sturen van een factuur.

In het geval van Arie Bouman Tuinplanten is dit van belang doordat men ook de emballage op de factuur wil kunnen zetten. In hun geval is daarom ook in een terugkoppeling van LMS naar het ERP-systeem voorzien.

Inmiddels maakt ruim de helft van de Ritplan klanten al gebruik van de mogelijkheid om praktijkgegevens terug te koppelen in Ritplan. Zo wordt een beter inzicht verkregen in de betrouwbaarheid van de planning, biedt het een mogelijkheid om de parameters in Ritplan adequaat bij te stellen en is het in een aantal gevallen mogelijk het factureermoment naar voren te schuiven.