Efficiencyslag bij wasserijbedrijven

Doelmatig auto's inzetten met behulp van een ritplanningssysteem. Dat moet brandstof besparen en de logistieke kosten drukken. Wasserijbedrijven gaan dit collectief aanpakken. EVO-lnformatietechnologie verzorgde voor de branche een informatiebijeenkomst.

Op de bijeenkomst ontdekken managers van wasserijbedrijven zelf de mogelijkheden.
 
Kernpunten
- Branche-project wasserijbedrijven
- Gezamenlijk doel: energiebesparing
- Individueel doel: besparing logistieke kosten
- Ritplan 2000 als instrument
 
Industriële wasserijen hebben veel bereikt bij het zoeken naar water- en energiebesparing. Een volgende stap is het optimaliseren van de logistieke functie: de inzet van auto's verbeteren door ritten efficiënt in te delen en overbodig gereden kilometers te elimineren. De Researchvereniging Textielreiniging RVT, een organisatie van negentig bedrijven, heeft daar een brancheproject van gemaakt. Na een eerste voorlichtingsronde van de vereniging in het najaar van 2000 was het vorige maand tijd voor de tweede stap: een informatiebijeenkomst bij EVO-lnformatietechnologie. Ondernemers en managers van wasserijbedrijven kregen de gelegenheid zich een indruk te vormen van de mogelijkheden van Ritplan 2000, het pakket van EVD-IT voor computers met Windows NT of 2000.
 
Besparen
Het programma Ritplan 2000 is een hulpmiddel voor het optimaliseren van ritten. Anders dan een routeplanner - eigenlijk een 'wegwijzer' - geeft dit programma voorstellen voor de bedrijfseconomisch meest gunstige ritten. Bij Ritplan 2000 wordt gekeken naar de samenstelling van een wagenpark, de kosten en laadcapaciteit van individuele voertuigen, de adressen en bereikbaarheid van klanten en gegevens over de transporteenheden zoals rolcontainers en waszakken.
Directeur ir. Jops Robroeks van EVO-lnformatietechnologie BV wees er in zijn presentatie op dat bedrijven een aantal gegevens meestal al in een computersysteem beschikbaar hebben. Dat gaat dan om gegevens over bijvoorbeeld afleveradressen. Andere gegevens moeten worden opgezocht. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld de kilometerkosten van een voertuig en de tijd die nodig is om kleding bij de klant af te leveren. 'Wat je eigenlijk doet is het invoeren van de informatie die nu in het hoofd van de planner zit. De planner krijgt er dan een hulpmiddel voor terug waarmee direct te zien is wat de effecten in tijd en kosten van zijn werk zijn.
Het is de planner die uiteindelijk het rittenplan vaststelt. Ritplan 2000 kan de bedrijfseconomisch meest ideale planning opstellen, of uitgaan van optimalisatie van een basisplan. Zichtbaar te maken zijn de klanten die bijdragen aan het rendement en de klanten die bij welke planning ook 'geld kosten'. Ook kan op termijn duidelijk worden of het wagenpark voor een optimaal resultaat de juiste omvang of samenstelling heeft. De investering in het programma moet terug te verdienen zijn door bij een gelijke productie te besparen op het aantal gereden kilometers. De besparing die dat in brandstofverbruik moet kunnen opleveren, was voor Novem reden een financiële bijdrage aan dit brancheproject te leveren.
 
Maatwerk
Nu de voorlichting van wasserijbedrijven is afgerond, kunnen individuele bedrijven zich aanmelden voor implementatie van planningssoftware. Bij die bedrijven volgen enkele instructierondes, waarna een evaluatie van het project volgt. Wasserij Elburg heeft de informatiebijeenkomst niet afgewacht, maar hakte de knoop al in de eerste fase van het RVT-project de knoop door. EVD-Informatietechnologie BV heeft daar eind vorig jaar het ritplanningsprogramma Ritplan 2000 geïnstalleerd.
 
ED COENEN