Millenniumbug: bent u voorbereid?

Het millenniumprobleem en de invoering van de euro zal niemand zijn ontgaan. Voor heel wat bedrijven hebben deze zaken direct te maken met de informatie- en communicatietechnologie. De consequenties hiervan worden vaak onvoldoende overzien en het is dan ook de vraag of bedrijven op deze ontwikkelingen goed zijn voorbereid én of op het juiste moment de goede maatregelen genomen kunnen worden.

De invoering van de euro vereist aanpassing van geautomatiseerde financiële en administratieve systemen. Alle transacties en verwijzingen naar de gulden zullen in één keer moeten worden vervangen door de euro. Voor standaardpakketten zijn doorgaans ook standaard conversieprogramma's beschikbaar. Dit kan trouwens afhankelijk zijn van het al dan niet hebben van een onderhoudscontract. Wanneer de programmatuur speciaal is ontwikkeld of aangepast, zal conversie meer voeten in de aarde hebben. Het kan zelfs betekenen dat dit proces zo duur wordt dat aanschaf van een nieuw (standaard) programma een betere oplossing is. Enige haast is geboden want voor 2002 moet de
omschakeling uiteraard geregeld zijn.
 
VALKUILEN
Voor het millenniumprobleem geldt in zekere zin hetzelfde. Sommige bedrijven zijn overigens al druk bezig met deze problematiek. Vaak zelfs wat overdreven. Zo worden leveranciers van willekeurige pakketten aangeschreven om te verklaren welke maatregelen voor het millenniumprobleem genomen zijn. Waar gaat het om? Wanneer in een programma een datum wordt gebruikt waarin het jaar 2000 voorkomt, moet het juiste jaartal herkend worden. Dit kan ook gelden als de datum 'onttrokken' wordt aan de zogeheten bios van de pc. Wanneer dit niet het geval is, kan het programma gaan rekenen met het jaar 1900. Wanneer in een programma dus datumvelden voorkomen van twee posities of de hardware is niet goed ingericht, is er een grote kans dat het millenniumprobleem optreedt. Dat geldt overigens niet alleen voor de financiële en administratieve pakketten, maar voor alle programmatuur. Want ook op logistiek gebied zijn er millenniumgevoelige programma's. Zoals voor wagenparkbeheer, ritplanning, communicatie en voor productiebesturing.
 
KEUZES MAKEN
Behalve millennium en euro zijn er meer zaken die in de wereld van de informatietechnologie (IT) spelen en die van belang kunnen zijn voor uw bedrijf. De kunst is de juiste keuzes te maken. Zo'n ontwikkeling is bijvoorbeeld elektronisch zakendoen. Dat kan op termijn een rol spelen bij het aantrekken van nieuwe klanten en betrekking hebben op fysieke logistieke stromen en functies van bedrijven. Tevens wordt het voor eindgebruikers steeds makkelijker om langs elektronische weg (onder meer Internet) producten en diensten over de hele wereld te bestellen. Uitschakeling van schakels in de keten ligt voor de hand. Maak veilige keuzes. Dat zijn in elk geval die ontwikkelingen die betrekkelijk snel rendement opleveren. Zo kan een ritplanningssysteem gemakkelijk leiden tot een besparing van zo'n tien procent op de distributiekosten. Positief is dat de meeste programma's zijn - of worden - omgeschreven naar Windows. Dit gaat veel ontwikkelaars aan het hart, omdat Windows niet voor alle doeleinden een stabiele en makkelijk te bedienen oplossing levert. Momenteel wordt er bij EVO it hard gewerkt aan nieuwe Windows-versies van Ritplan, Repond en Magaloc. Met behoud van de eenvoudige manier van werken.
 
DESKUNDIGHEID
Inhuren van deskundigheid is aan te raden om missers op IT-gebied te voorkomen. Als voorbeeld noemen we de mobiele telefoon. Uit onbekendheid met het scala van mogelijkheden wordt vaak te snel voor de telefoon gekozen terwijl er een aantal alternatieven op de markt is dat zeker het onderzoeken waard is. Dat geldt óók voor geïntegreerde logistieke pakketten. Aanbieders richten zich daarmee ook steeds meer op het midden- en kleinbedrijf. Door pakketten te downsizen, ofwel geschikt te maken voor kleinschaliger toepassingen. Bedrijven moeten zich wel afvragen of die geavanceerde systemen noodzakelijk zijn en of de organisatie daar wel rijp voor is. Want bedacht moet worden dat geïntegreerde systemen, of dit nu gaat over communicatiesystemen of ERP-pakketten, pas goed en snel geïmplementeerd kunnen worden als de organisatie van het bedrijf op hetzelfde niveau staat. Overigens is de omvang van het bedrijf daarvoor geen maatstaf.
 
JOPS ROBROEKS
EVO INFORMATIECHNOLOGIE
JUNI 1998