Inzicht in vaststellen van normen

Acht jaar geleden wilde de EVO reparatiecijfers van in- en extern- transportmaterieel van hun eigen calculaties vergelijken met de praktijk. Veel bedrijven hebben gegevens over reparatie en onderhoud, maar die zijn boekhoudkundig verwerkt of niet gestructureerd beschikbaar. Daarom ontwikkelde de EVO indertijd een eenvoudig pc-programma Repond.

Registreren van reparatie- en onderhoudscijfers geeft een beter inzicht in de kosten van bijvoorbeeld een groep voertuigen, machines of een bedrijfsonderdeel. Door gegevens te selecteren worden kostenoorzaken inzichtelijk en kunnen maatregelen worden genomen voor besparingen. Bijvoorbeeld bij reparatie en onderhoud van een machinepark geeft de frequentie van vervanging van belangrijke onderdelen een helder inzicht in gebruik of kwaliteit van de onderdelen.
 
SCHADEREPARATIE
Een ander voorbeeld zijn reparatiekosten bij schade aan voertuigen in het wagenpark. Wanneer meer bekend is over frequentie van schadegevallen en oorzaken kan actie worden ondernomen voor schadepreventie. Ook wordt meer duidelijk over de feitelijke kosten van een schadegeval. Meestal worden slechts out-of-pocket kosten voor herstel meegeteld, maar met no-claim verlies, productiestilstand of uitvallen van medewerkers wordt geen rekening gehouden. Aan de hand van registratie van levensloop zijn toekomstige reparaties beter te plannen. Daaruit kunnen normen worden opgesteld om afwijkingen in reparatiekosten gemakkelijker te signaleren. Door registreren is preventief onderhoud eenvoudiger in te plannen en kan rekening worden gehouden met verplichte keuringen, zoals keuring van de koelinstallatie, controle op de snelheidsbegrenzer of de jaarlijkse apk van vrachtauto's.
Bovendien kunnen afdelingen of beheerverantwoordelijken de kosten van reparatie en preventief onderhoud beter verantwoorden.
 
AUTOMATISEREN
Dus registreren geeft inzicht en mogelijkheden voor kostenbesparingen. Wanneer het gaat om enkele voertuigen of machines dan lukt dat nog wel handmatig. Wanneer boven tafel krijgen van gegevens en het filteren een tijdrovende klus wordt is het verstandiger dit per computer te doen. Veel bedrijven maken al gebruik van een spreadsheet-programma waarmee veel rekenwerk wordt bespaard. Het apart invoeren van de gegevens van brandstof tanken en gereden kilometers kan met een speciaal programma worden voorkomen. 'wanneer de wagenparkmanager meer wil dan alleen registreren, bijvoorbeeld automatische overzichten, signalering voor onderhoudsbeurten en keuringen, uitvoeren van analyses en toetsing van kosten aan normen is een specifiek pc-programma voor registratie van reparatie en onderhoud nodig.
EVO-informalietechnologie heeft voor een speciale ledenprijs zo'n programma, het praktijkgerichte Repond. Met dit pc-programma dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor wagenparkmanagement kunnen de gegevens worden geregistreerd van voertuigen en machines, maar ook van heftrucks. Repond heeft een grafische module om reparatiekosten en brandstofverbruik in staafdiagrammen of tabellen weer te geven en om normen voor reparatie- en onderhoudskosten vast te leggen. De werkelijke kosten worden in staafdiagrammen tegen deze normen afgezet, waardoor praktijkcijfers meer waarde krijgen en afwijkingen sneller worden gesignaleerd.
IR. J.A.N. ROBROEKS EVO-INFORMATIETECHNOLOGIE
 
EVO-IT WORKSHOP Op 17 april aanstaande organiseert EVO-lnformatietechnologie demonstratiebijeenkomst 'Efficiencyverbetering door informatietechnologie’ in Hoofddorp. Er is een middag- en een avondprogramma. Onderwerpen zijn de nieuwe versie van het pc-programma Repond en het nieuwe ritplanningsprogramma Ritplan. Van beide programma's zijn ook demonstratiediskettes beschikbaar. Meer informatie over deze bijeenkomsten en de pc-programma's: EVO-Informatietechnologie, Telefoon (079) 346 78 78.