Transportnieuws: Ritplanning

Eén van de mogelijkheden om de kosten binnen een onderneming te beheersen is het maken van een goede distributieplanning Bijvoorbeeld een goede strategische planning (capaciteitsplanning) op lange termijn. Daarnaast is een gedegen operationele (dagelijkse) planning of ritplanning noodzakelijk.
In de meeste bedrijven wordt de ritplanning nog handmatig uitgevoerd. Toch is het gebruik van een geautomatiseerd ritplanningssysteem vaak realiseerbaar met als gevolg kostenbesparing, snellere planning, meer flexibiliteit bij ziekte of vakantie, minder kans op fouten door eenduidige vastlegging van gegevens en de mogelijkheid om met de reeds vastgelegde gegevens (lees ritten) in een later stadium strategische analyses te kunnen maken. Een betere beheersing van de planning betekent ook een betere beheersbaarheid van de kosten.

Basisroute
De EVO heeft een gebruikersvriendelijk pakket ontwikkeld voor gebruik op de PC voor kleine en middelgrote bedrijven. Het programma is een ondersteuning voor de planner; het voorziet niet in een optimalisatie in wiskundige zin. Uitgangspunt is dat de onderneming gebruik maakt van basisrouteschema’s die voortvloeien uit een capaciteitsplan. Dit strategische plan wordt gemaakt met behulp van gemiddelde afzetgegevens over een bepaalde representatieve periode. Op deze basisroutes wordt de dagelijkse planning gebaseerd. Ronald Janse is de hoofdontwikkelaar van het programma en dat is hij tot op heden nog steeds.
 
Praktijkvoorbeeld
Oorspronkelijk werd gebruik gemaakt van een zeer gedetailleerd basisrouteschema. De binnengekomen orders waren voorzien van een routenummer. Handmatig werd op het gevoel de volgorde van de rit ingedeeld en werd voor iedere rit een ritlijst gemaakt. De chauffeurs kregen vóór aanvang van de rit hun ritlijst plus de orderbonnen.
Na implementatie van het EVO Ritplanningssysteem op basis van de bestaande routes bleek het aantal basisroutes alras veel te groot. Hierdoor werden te weinig klanten in teveel routes voorgesorteerd met als gevolg dat veel gemanipuleerd moest worden om de ritten te formeren. In overleg met de chauffeurs werden grovere routes gemaakt. Om de doorlooptijd van de planning te verkorten werden de door het 'grote' computersysteem geproduceerde orders niet opnieuw handmatig in het ritplanningssysteem op de PC ingevoerd. Hierin werd voorzien door een automatische inleesmodule in het EVO Ritplanningssysteem.
Uit de periode vóór implementatie ten opzichte van de periode na gewenning werd een groot aantal kengetallen afgeleid, waaronder: aantal ritten, gereden kilometers, afgeleverde goederen, klanten, brandstofverbruik per klant en verbruik per afgeleverde hoeveelheid goederen. Hieruit kwam in dit specifieke geval een besparing voort van tussen de 13,3 en 17,9 procent. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat een deel van de behaalde besparingen voortkomt uit het feit dat zeer bewust met ritplanning is gewerkt.
 
Besparingen hoeven niet altijd direct een gevolg van het automatiseren van de planning te zijn, maar kunnen ook voortkomen uit een meer gestructureerde wijze van plannen.
 
Aanzienlijke besparingen zijn haalbaar met gestructureerd ritplanningssysteem.