Personeelsnieuwsbrief EVO Evocatief: oprichting EVO-it

Het is even stil geweest. Eerst kregen we half april de mededeling dat er een EVO IT was geboren, toen kwamen de eigen gedachten, veronderstellingen, de roddels en toen was het stil. Nu is het 1 september geweest, Jops Robroeks is met ingang van die datum onze oud-collega en toch hebben we alles met hem te maken. De EVO IT is van start gegaan. De automatiseringspakketten van de EVO lopen goed. De leden zijn tevreden. Maar zoals met alles, het kan beter en de vinger moet continu aan de pols worden gehouden. De oplossing daarvoor: de leiding, lees Japs Robroeks, wordt zelfstandig ondernemer, de afdeling Informatievoorziening groeit uit tot 'softwarehuis'. waarbij Ronald Janse en Mick de Bruyn in EVO-dienst blijven maar werken voor de EVO IT.

Ontwikkeling
De technologische ontwikkelingen gaan snel. Twaalf jaar geleden begon Jops Robroeks met het opzetten van automatiseringssystemen over hoe in de praktijk wordt omgegaan met routeplanning op de pc. Het eerste ritplanningsprogramma deed zijn intrede. Was een routeplanner eerst nog een halve dag bezig om een rit, uit het hoofd, op grond van eigen ervaringen zo optimaal mogelijk in elkaar te zetten, nu gebeurt dat geautomatiseerd in een half uur. En bedrijven willen meer. Van ritplanning naar complete oplossingen zoals koppeling met actuele ritgegevens via bijvoorbeeld boordcomputers, maar ook met systemen voor retouremballage of als controlemiddel op uitbesteed vervoer. Steeds nieuwe onderwerpen dienen zich aan of komen voort uit een bestaand programma, zoals programma's voor wagenparkbeheer, onderhoud en reparatie (Repond).
 
Onder meer die toenemende vraag naar pc-programma's, het koppelen van verschillende systemen en de grotere vraag naar advisering en assistentie heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van EVO Informatietechnologie BV, de BV EVO IT dus. De BV bestaat voorlopig uit Jops voor de algemene leiding en acquisitie, Ronald Janse en Mick de Bruyn voor de ontwikkeling en implementatie en Marjolein Maas (parttime) voor ondersteunende werkzaamheden. Verder blijft zij andere werkzaamheden voor de sector uitvoeren.
 
De EVO IT richt zich primair op EVO-leden. EVO en EVO IT werken daarom nauw samen. Is een bedrijf lid van de EVO dan kan het voor gunstiger tarieven gebruikmaken van de programma' s van IT; de EVO-adviesgroep en Opleidingen geven advies, EVO IT sluit daarbij aan met automatiseringspakketten; onderhoudscontracten voor de pakketten zorgen weer voor ledenbinding. En zo is er steeds een wisselwerking. De kwaliteit van de programma's blijft op hoog niveau, de wensen van klanten worden verwerkt in de standaard. Steeds opnieuw wordt er een oplossing verkocht, geen op zichzelf staand product. De software wordt niet per klant gewijzigd, maar door middel van instellingen op 'maat' gemaakt. Daarin verschilt deze onderneming met andere software leveranciers. De medewerkers van de EVO IT hebben zich vol vertrouwen inmiddels volledig op hun taken gestort.