Simulaties: geen overbodige luxe

Naast de operationele planning die van dag tot dag of van week tot week wordt gemaakt, is er nog een ander fenomeen waarmee veel bespaard kan worden: simulaties. Hiermee wordt het mogelijk om een aantal toekomstige scenario’s door te rekenen, waarmee een onderbouwde beslissing kan worden genomen over investeringen. Te denken valt aan de samenstelling van het wagenpark (type voertuigen, capaciteit etc.), de consequenties van een overname door twee wagenparken samen te voegen, de keuze van een nieuwe depotlocatie en last but not least: de kosten van de leveringen aan uw klanten.

Wanneer we inzicht hebben in wat onze klanten écht kosten, dat wil zeggen sturen op rendement in plaats van omzet, wordt inzichtelijk gemaakt hoe we hier strategisch mee om kunnen gaan. Dat kan betekenen meer klanten in een bepaald gebied zien te krijgen of, jawel, afscheid nemen van klanten waar structureel geld bij moet.

Simulaties zijn uit te voeren met ons ritplanningssysteem Ritplan. Bedrijven die al operationeel met Ritplan werken kunnen een licentie nemen op een speciale simulatieversie met een aantal datasets (lees: door te rekenen scenario’s) en desgewenst met onze hulp de diverse simulaties uitvoeren.
Zo helpen we u samen op weg naar een strategisch optimale oplossing voor uw bedrijf.