Automatische rittenplanning efficiënter

Veel bedrijven plannen nog steeds handmatig hun distributie, ook al is het hele voorgaande traject al in een prachtig ordersysteem geautomatiseerd. Voor een handmatige planning zijn vaak veel handelingen nodig die niet alleen tijd kosten, maar het bedrijf ook sterk afhankelijk maken van de planner. Daarnaast is er minder overzicht op wie naar welke klanten wordt gestuurd. Automatische planning met Ritplan is de snelle en efficiënte oplossing. De planner houdt tijd over voor het oplossen van problemen, en de mensen in het bedrijf weten hoe de ritten in de praktijk gaan lopen. Ritplan is te koppelen met vrijwel alle ordersystemen.

Doordat Ritplan in veel verschillende branches wordt gebruikt, is de diversiteit in de gebruikte ordersystemen groot. Wanneer bedrijven Ritplan willen gaan gebruiken, wordt altijd eerst gekeken of er al een koppeling met hun ordersysteem bestaat, en zo ja of deze voldoet. Is dat niet het geval dan wordt door ons een koppeling gemaakt. Omdat wij zelf Ritplan ontwikkelen, is dit vrijwel altijd mogelijk, zelfs voor unieke zelfgemaakte systemen!

Ritplan kan worden gekoppeld met uw boordcomputer, of met mobiele telefoons. Zo kunnen niet alleen elektronische ritlijsten vanuit uw planningssysteem via Ritplan naar de voertuigen worden doorgestuurd, maar kunnen ritgegevens ook “de andere kant op” worden teruggestuurd. Zo kan informatie over emballage of een manco bij aflevering ter plaatse door de chauffeur worden verzonden. Dat scheelt tijd en fouten bij handmatige invoer.

Wilt u meer over Ritplan weten? Bel ons voor meer informatie of voor een demonstratie op ons telefoonnummer 015 – 251 22 10, of vul ons contactformulier in.