Collateral profit door automatische ritplanning

Het ligt voor de hand dat bedrijven overgaan tot automatische ritplanning, omdat ze snel voordeel kunnen halen uit zo’n systeem. Het gebruik van een ritplanningssysteem vermindert immers direct de distributiekosten door een snellere planning en efficiëntere routes. Op langere termijn blijken er bedrijfsbreed nog veel meer voordelen te halen. De investering in het systeem wordt zo nog sneller terugverdiend dan alleen op basis van de lagere distributiekosten berekend. Je zou kunnen spreken van “collateral profit”!

Bij een goede implementatie hoort ook een gedegen inventarisatie van het distributieproces. Dat betekent dat veel aspecten onder de loep worden genomen zodat de rittenplanning optimaal benut kan worden. Wat zijn dan de bijkomende voordelen, die nog wel eens een groter voordeel kunnen opleveren dan de rittenplanning op zich?

 • Er wordt gekeken naar het orderpickproces en het klaarzetsysteem
 • De huidige rittenstructuur wordt kritisch tegen het licht gehouden en verbeterd
 • De kosten per klant worden inzichtelijk:
  - Verkoop meer op rendement sturen dan op omzet
  - Dure klanten worden zichtbaar (aanpassen leverfrequentie of doorbelasting kosten)
  - Strategische beslissingen onderbouwen
 • Doorrekenen wat de aanschaf van bepaalde typen voertuigen betekent voor de distributiekosten
 • Verhogen van de servicegraad en betere informatie naar klanten
 • Kortere plantijd
 • Beter inzicht in en controle over het distributieproces
 • Doorrekenen wat de consequenties zijn van een nieuwe klant (offertes)

 

Kortom: er zijn tal van voordelen op te noemen die het mogelijk maken d.m.v. een rittenplanningssysteem nog meer te besparen dan alleen op de distributiekosten. Laat u vrijblijvend eens informeren over de mogelijkheden bij uw bedrijf. Wij helpen u graag verder.