Grip op de praktijk

Plannen betekent vooruit kijken, voorspellen. De praktijk is echter grillig. Dan wil je wel zicht hebben op afwijkingen zodat klanten hierover op tijd geïnformeerd kunnen worden. Dat kan met een track en trace oplossing worden gerealiseerd, zonder dat de chauffeur moet worden gebeld om vorderingen van zijn rit door te geven. Maar het kan nog beter!

Het kan namelijk worden gecombineerd met emballageregistratie en de proof of delivery (handtekening). Daarnaast is het maken van foto’s een veelgehoorde wens. Dat laatste gebeurt nogal eens bij klanten waar de levering zonder de aanwezigheid van de klant heeft plaatsgevonden. Met een foto is dat eenvoudig aan te tonen. Ook wanneer er iets mis is met de levering, bijvoorbeeld als het product of de verpakking beschadigd is, kan een foto direct aan het dossier worden toegevoegd.

Het volgen van de voortgang (met de eventuele afwijkingen die tijdens de rit optreden) kan heel makkelijk met de track en trace app LMS. De mobiele telefoon wordt hierbij gebruikt voor de digitale ritlijst en de registratie van gebeurtenissen tijdens de rit. Zo is de rit te volgen en wordt ook in een vroeg stadium bekend wanneer een klant niet op tijd beleverd dreigt te worden. Alle informatie die tijdens de rit wordt verzameld wordt opgeslagen en is real-time te raadplegen: foto’s, handtekeningen, emballage, manco’s en problemen. De naadloze integratie met Ritplan en met een ERP systeem maken de cirkel rond: er is weer “grip op de praktijk”.