Het groene hart van Repond

Bedrijven en gemeenten zijn de laatste jaren steeds actiever op het gebied van groene energie, energieneutraal werken en duurzaamheid. En met resultaat: ondanks de economische groei is bijvoorbeeld de fijnstofemissie t.g.v. verkeer en vervoer de laatste jaren flink afgenomen. De CO2-emissie is helaas moeilijker te beteugelen.

Wie Repond beheersoftware gebruikt, kan in ieder geval al zonder moeite beschikken over een gedetailleerd overzicht van de CO2-uitstoot van zijn voertuigen per kilometer of per liter brandstof. Daarmee is ook inzicht te krijgen in de mate waarin maatregelen om de CO2-emissie te verminderen effect hebben.

Er zijn twee manieren waarop u met Repond de uitstoot van CO2 kunt bijhouden. De eerste methode houdt de kilometerstand aan: er wordt berekend hoeveel een voertuig volgens de fabrieksstandaard per kilometer uitstoot en Repond verrekent dit met het gebruik van de voertuigen. De tweede methode berekent de uitstoot aan de hand van de hoeveelheid verbruikte brandstof.

Wanneer het in kaart brengen van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van uw voertuigen in Repond niet direct lukt, neem dan gerust contact op met onze Helpdesk. Maakt u nog geen gebruik van Repond maar bent u wel benieuwd naar de voordelen en mogelijkheden hiervan? Vraag dan geheel vrijblijvend een demonstratie aan. Zo dragen we samen ons steentje bij aan de vermindering van de Nederlandse CO2-uitstoot!