Vanaf hoeveel voertuigen is automatische ritplanning zinvol?

De vraag wordt vaak gesteld: “Vanaf hoeveel voertuigen is het zinvol om automatische ritplanning te gebruiken?” Het antwoord is simpel: ”Dat hangt ervan af”. Maar waar hangt dit dan vanaf? Uiteraard van de complexiteit van de planning. Het kan zelfs voor twee voertuigen die a-b-ritten rijden al aardig ingewikkeld zijn om in één keer een planning te maken, wanneer deze veel klanten omvat. En hoe meer voertuigen in een planning zitten, hoe meer automatische ritplanning kan helpen.

Daarnaast speelt de informatievoorziening naar uw klanten een rol. Als het gewenst is om klanten te informeren over het aflevertijdstip van hun order(s) is een automatische ritplanning onontbeerlijk, of dat nu voor twee of voor twintig voertuigen is.

Een ander aspect is de terugverdientijd (ROI) van uw investering. Wanneer Ritplan op basis van licentie per maand wordt gebruikt, is de terugverdientijd, behoudens de noodzakelijke installatie, inrichting en training, vrijwel direct wanneer er operationeel gepland kan worden.

Vandaar dat het wagenpark van onze Ritplan-gebruikers uiteenloopt van één voertuig tot meer dan honderd: allemaal klanten die het nut van automatische rittenplanning erkennen.