Wees de Arbeidsinspectie / Inspectie SZW vóór!

Repond, ons programma voor wagenpark- en materieelbeheer, is ook in te zetten voor het monitoren van personeel. Ongevallen kunnen immers ontstaan doordat hulpmiddelen/machines onvoldoende worden onderhouden, maar óók doordat werknemers onvoldoende getraind zijn in het werken met hulpmiddelen en/of machines. Om op dit laatste goed zicht te houden, is voor Repond de personeelsmodule ontwikkeld.

Net zoals u voor onderhoud en keuringen van materieel in Repond een signalering krijgt, ontvangt u met de personeelsmodule tijdig een signalering wanneer bepaalde certificaten of diploma’s van uw medewerkers dreigen te verlopen, en actie benodigd is om deze geldig te houden.

Niet alleen kunt u daarmee ongevallen voorkomen, maar u biedt ook de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een duidelijk overzicht waaruit blijkt dat uw bedrijf de (Arbo-)zaken goed op orde heeft en op orde houdt. Meer weten? Neem contact met ons op!