Optimalisatie van de productie en distributie

Wanneer het productieproces “last” heeft van omsteltijden omdat er in batches wordt geproduceerd, kan het zijn dat niet alle producten gereed zijn om vervoerd te kunnen worden. Dat betekent dat bepaalde ritten later zouden moeten vertrekken. In Ritplan is het mogelijk om hiermee automatisch rekening te houden.

Wanneer een order op een bepaald tijdstip gereed is voor verzending kan dit tijdstip worden meegestuurd naar Ritplan (er moet wel een productieplanning aan vooraf zijn gegaan). Ritplan zorgt ervoor dat de ritten die in een keer worden gepland nooit eerder kunnen vertrekken dan wanneer de orders gereed zijn.

Maar het kan ook zijn dat andere orders van dezelfde klant een tijdvenster hebben dat nooit gehaald zou kunnen worden als gewacht wordt op de order die nog uit de productie moet komen. Ook daarmee houdt Ritplan rekening door de order met het tijdvenster mee te sturen met een rit die eerder vertrekt.

Wanneer het productieproces geen last heeft van omsteltijden en alle producten flexibel geproduceerd kunnen worden, kan het beter zijn om de productie afhankelijk te maken van de distributie: eerst wordt een optimale rittenplanning gemaakt die vervolgens wordt gebruikt om de productie zo optimaal mogelijk in te plannen. In dit scenario houdt de productie rekening met de vertrektijden van de ritten, zodat alles op tijd gereed is en de rit volgens planning kan vertrekken.

Wat dergelijke oplossingen voor úw bedrijf kunnen betekenen, spreken we graag met u door. Via deze link kunt u contact met ons opnemen.