Van basisroutes naar een optimale planning - deel 1

Bij de start met Ritplan wordt meestal uitgegaan van de op dat moment actuele planmethode. Wanneer de actuele planmethode het plannen met basisroutes is, kunnen deze routes worden geïmporteerd of geformeerd in Ritplan. Vervolgens kan al snel met Ritplan worden gewerkt. Maar is deze methode optimaal?

Het kan nodig zijn om met basisroutes te werken omdat de klantorders die worden verzameld direct op route worden gezet. Soms is het wisselen van klanten tussen de vaste ritten wel mogelijk. De praktijksituatie bepaalt in hoeverre de optimalisatiemogelijkheden van Ritplan optimaal benut kunnen worden.

In dit artikel gaan we in op het gebruik van soorten basisroutes.

Er zijn verschillende manieren om met basisroutes te werken:

- Exacte routes: Dit betekent dat in elke basisroute alle klanten in die route moeten voorkomen. Bovendien moeten ze in de juiste volgorde staan. Bij het plannen worden deze routes precies zo gepland. In Ritplan worden daar uiteraard tijden en kosten aan gekoppeld, maar de essentie van de routes blijft overeind. Bij bakkerijen is dit een veel voorkomende vorm: immers, alle klanten moeten beleverd worden en vaak op dezelfde manier. Het is wel mogelijk om in een periode die afwijkt van een normale week een alternatief basisrouteschema op te nemen. Voorbeelden kunnen zijn: de periode rond Kerst of een korte week. De mogelijkheden om te optimaliseren zijn bij deze methode beperkt.

- Geen exacte routes: Deze methode geeft meer optimalisatiemogelijkheden: klanten die beleverd moeten worden, zitten in een route en moeten ook in hun route blijven, maar de optimale volgorde moet nog worden bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met diverse randvoorwaarden. Een andere mogelijkheid is dat er ook klanten tussen de vaste routes mogen worden uitgewisseld: in beginsel heeft een klant wel een route, maar daar mag van worden afgeweken. Dat betekent dat bij het klaarzetten van de orders vooraf bekend is in welke rit een order thuis hoort.

- Kapstokroutes: alleen de belangrijkste klanten zitten in een vaste route, maar alle klanten die af en toe wat bestellen mogen in een willekeurige route worden ingedeeld. Hierdoor ontstaan nog meer optimalisatiemogelijkheden omdat dynamisch rekening kan worden gehouden met een wisselend orderaanbod. Klanten die niet in een vaste route zitten, kunnen apart worden gehouden zodat ze snel gevonden kunnen worden bij het laden van de voertuigen.

Deel 2 van dit artikel zal verschijnen in de EVO-it Nieuwsbrief van maart 2020, en gaat in op welke optimalisatiemogelijkheden er verder zijn.