Privacy Statement

(Wet bescherming van persoonsgegevens (WBP))

Privacybescherming
Door het invoeren van zijn persoonlijke gegevens op de website van EVO informatietechnologie bv gaat de bezoeker ermee akkoord, dat deze gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. De desbetreffende databases behoren uitsluitend tot de EVO informatietechnologie bv organisatie en zijn niet voor derden toegankelijk.

Als klant van EVO informatietechnologie bv of werknemer van een bij EVO informatietechnologie bv aangesloten onderneming kunt u de over u vastgelegde gegevens inzien en eventueel laten veranderen.

Gewijzigde gegevens worden in onze administratie opgeslagen en hebben uitsluitend tot doel zo goed mogelijk in te spelen op uw persoonlijke informatiebehoefte. Deze gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Op grond van de WBP is de registratie van uw gegevens door EVO informatietechnologie bv aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (vroeger de Registratiekamer).

Cookies
Wanneer u inlogt moet u uw naam en wachtwoord invoeren. Door het gebruik van speciale technieken (cookies) worden kleine bestandjes op uw PC opgeslagen, waardoor u bij een volgend bezoek via deze PC aan onze website kan worden herkend en uw gegevens automatisch worden ingevuld bij het gebruik van enkele reactieformulieren. Hierdoor kunnen wij u een grotere persoonlijke service bieden. In uw programma (browser) waarmee u webpagina's bekijkt kunt u het ontvangen van cookies zo nodig uitschakelen, via het aanpassen van uw persoonlijke instellingen.

Voor statistische metingen worden bezoeken bijgehouden. Hiervoor wordt eveneens gebruik gemaakt van cookies. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd en worden uitsluitend gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.

IP-adres
Om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren en te behouden wordt ieder bezoek aan de website geregistreerd in een database welke alleen door de beheerder van de website is in te zien. In deze database wordt uitsluitend het tijstip van bezoek en het bij het bezoek behorende IP-adres opgenomen. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd en niet te herleiden tot een bepaalde persoon zonder toestemming van uw eigen Internet Service Provider (ISP).

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar die van anderen. EVO informatietechnologie bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en het privacybeleid met betrekking tot deze websites.