De EVO informatietechnologie bv website en alle informatie, beelden, merken, logo's, iconen met betrekking tot EVO informatietechnologie bv en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de ‘Informatie’) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de website bekende gegevens. Deze Informatie wordt met de grootste zorg samengesteld en continu gecontroleerd en onderhouden.


EVO informatietechnologie bv kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel. EVO informatietechnologie bv kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de EVO informatietechnologie bv website te allen tijde in werking is en dat de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en 'malware'. EVO informatietechnologie bv behoudt zich het recht voor om de EVO informatietechnologie bv website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Toegang tot en gebruik van de EVO informatietechnologie bv website (www.EVO-it.nl) is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de EVO informatietechnologie bv website worden bekend gemaakt. EVO informatietechnologie bv is gerechtigd om toegang tot de website te beperken tot de door EVO informatietechnologie bv bepaalde bezoekers of om individuele of groepen gebruikers uit te sluiten van toegang tot de Informatie.

Hyperlinks en verantwoordelijkheid externe websites
De EVO informatietechnologie bv website bevat hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van andere websites kan EVO informatietechnologie bv geen verantwoordelijkheid dragen.

Wet- en regelgeving
Deze website en alle andere uitingen van EVO informatietechnologie bv worden beheerst door het Nederlands Recht, waaronder de Wet bescherming Persoonsgegevens d.d. 6 juli 2000 (Stbl 2000.302, in werking getreden 1 september 2001).

EVO informatietechnologie BV is gevestigd binnen het Arrondissement Den Haag. Onverhoopte geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in dat arrondissement.