Bepalen van depotlocatie

Bij een fusie of overname van twee of meer bedrijven kunnen er verschillende uitdagingen optreden die betrekking hebben op nieuwe bedrijfsvoering. Zo zijn er meer distributiemogelijkheden beschikbaar die interessant kunnen zijn voor de levering van uw producten. Met de simulatiesoftware van EVO-it worden de transportkosten van deze verschillende mogelijkheden nauwkeurig voor u berekend. Zodoende verkrijgt u inzicht in het totale kostenplaatje van iedere specifieke transportmogelijkheid afzonderlijk.

Voor de berekening van deze simulaties zullen wij altijd te werk gaan vanuit een aan de praktijk gevalideerde nul-situatie. Deze nul-meting dient vervolgens als vergelijkingsmateriaal voor de specifieke kosten van de alternatieve distributiemogelijkheden.


Neem contact op


 

Hoe verder