maandag 12 december 2022

Elimineren van de verborgen kosten

Bij het gebruik van Ritplan voor de optimalisatie van de ritten en LMS voor de monitoring van de praktijk wordt vaak alleen gekeken naar de kostenbesparing die met een optimale planning bereikt kan worden. Uit onderzoek is een besparingspercentage van gemiddeld zo’n 12% gebleken. Dit onderzoek had betrekking op een viertal bedrijven die hoofdzakelijk met basisroutes werkten. Na gebruik van Ritplan werd berekend wat het uiteindelijke besparingspercentage was. Dat zijn de directe besparingen die voortvloeien uit een andere manier van plannen.

Er zijn echter ook indirecte besparingen.

Verborgen kosten

Het gebruik van Ritplan en LMS zorgt ook voor besparing op de zogenoemde “verborgen” kosten. Denk daarbij aan zaken zoals:

  • Kortere plantijd. Soms een kwartier, tegenover een halve dag in de oude situatie.
  • Automatisch informeren van uw klanten, waardoor veel telefoonverkeer wordt voorkomen.
  • Kennen van de kosten per klant, waardoor “dure” klanten makkelijk kunnen worden opgespoord.
  • Betere service aan klanten: een concurrentievoordeel.
  • Digitalisering van het afleverproces, waaronder emballageregistratie.
  • Etc.

Er is geen onderzoek gedaan naar deze besparingen, maar elk bedrijf heeft met deze kosten te maken. Wanneer deze ook meegenomen worden in de afweging om de planning te automatiseren is de keuze snel gemaakt. Waar wacht ú nog op?