Bakker Wiltink: Basisroutes vs. Ritplan

Bakker Wiltink voorziet elke dag meerdere supermarkten van vers brood. Zo levert de bakkerij, samen met een groep zelfstandige bakkerijen, dagelijks brood- en banketproducten aan een groot aantal supermarkten in ons land. De leveringen worden gedaan door middel van vaste routeschema's, waarbij het volume en de levertijden doorslaggevend zijn voor het aantal benodigde transporteenheden om alle producten op het afgesproken tijdstip af te leveren. Deze werkwijze is met behulp van Ritplan nauwkeurig doorgerekend.

Is Ritplan geschikt voor basisroutes?

“De vaste routeschema’s zijn in het verleden meestal op basis van ervaring zo gegroeid”, zegt Ebbers. “Bij wijzigingen in de vraag (meer of minder supermarkten, andere orderhoeveelheden) werden de routeschema's meestal fragmentarisch aangepast. Bovendien was er vaak geen tijd om het hele schema eens goed door te nemen. Daarom zochten we jaren geleden een systeem dat beter inzicht gaf in de effecten van wijzigingen in onze basisritten, waarmee we alle routes tegelijk konden optimaliseren en waarmee we de dagelijkse planning konden doorrekenen en waar nodig optimaliseren.”.

Snel resultaat

Ritplan heeft niet alleen een kostenbesparing opgeleverd voor bakkerij Wiltink, maar ook meer inzicht in de gereden ritten, aldus Ebbers; “Ritplan geeft ons beter inzicht in de ritten. Chauffeurs hebben nu heldere richtlijnen en een realistische planning. Zo kunnen we beter inspelen op wijzigingen. Bij veranderende omstandigheden, klantgroepen of aflevertijden en een veranderend wegennet is meteen zichtbaar of de planning haalbaar is en wat de gevolgen van de verandering zijn. Ook bij ogenschijnlijk kleine veranderingen is het goed om standaardritten tegen het licht te houden en de planning hierop te optimaliseren.”.

 

Wij wilden beter inzicht in de ritten en optimalisatie van de ritten om te besparen op onze vervoerkosten. Ritplan leverde ons een besparing van 15% op.

Bert Ebbers Bakker Wiltink