EVO introduceert nieuwe PC software voor het MKB

De EVO, Ondememersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer, heeft twee nieuwe softwarepakketten ontwikkeld voor het verladend en vervoerend bedrijfsleven: Distrikost en Magaloc.
Het totale pakket “PC-programma 's voor logistiek en transport" bestaat nu uit: Ritplan, Repond, Distrikost en Magaloc. De programma’s zijn in eigen beheer samengesteld door de informatiespecialisten van de EVO, die daarbij steun hebben gehad van EVO-deskundigen uit verschillende vakgebieden. De programma's zijn ontstaan aan de hand van vragen van EVO-leden en zijn zeer gebruikersvriendelijk. Door de praktische gebruikswaarde, de overzichtelijke formulieren en duidelijke omschrijvingen zijn de programma 's bij uitstek geschikt voor het midden- en kleinbedrijf.

Distrikost

Distrikost is een op zichzelf staand PC-programma. Het geeft snel en gemakkelijk inzicht in de distributiekosten die samenhangen met een specifieke klant. Hierdoor kunnen klanten die hoge distributiekosten veroorzaken makkelijk zichtbaar worden gemaakt en doorberekening aan klanten of aan commerciële afdelingen wordt eenvoudiger. Overigens kan dit programma geïntegreerd worden in Ritplan.

Magaloc

Magaloc is een programma dat is bedoeld voor het beheer van magazijnlocaties. De gebruiker kan snel een overzicht krijgen van de huidige voorraad, de vrije locaties of de locaties van een bepaald artikel.

Dit PC-programma werkt met verschillende verpakkingseenheden. Uitgangspunt van hel programma is, dat alle artikelsoorten worden voorzien van een unieke code en dat het magazijn ingedeeld is in locaties.

Ritplan

Met het PC-programma Ritplan wordt planning van de dagelijkse ritten mogelijk. Bij de opzet van dit pakket is uitgegaan van het feit dat de onderneming gebruik maakt van basisrouteschema's of basisrayons die voortvloeien uit een capaciteitsplan. Daarop kunnen de dagelijkse planningen worden gebaseerd. Het programma is bijzonder geschikt voor bedrijven met veel vaste klanten en/of een min of meer vast planningspatroon. Het pakket fungeert als een snelle en gemakkelijke ondersteuning van de handmatige planning.

Repond

Repond sluit aan bij de wensen van een wagenparkbeheerder. Beleidsmakers krijgen met dit programma inzicht in hel kostenverloop van het wagenpark, gespecificeerd naar kostenplaats en/of voertuig. In het programma zijn de gegevens gegroepeerd in stamgegevens en gegevens over reparatie en onderhoud. De stamgegevens zijn te vergelijken met de stamkaarten van een papieren registratiesysteem. Hierop staan de vaste gegevens van de voertuigen, zoals chassisnummer, merk en kleur. De reparatie- en onderhoudsgegevens worden per voertuig opgeslagen. Per opgegeven periode kan een overzicht worden verkregen van het gebruik en de kosten van het voertuig. Met signaallijsten is het mogelijk inzicht te verkrijgen in tijdstippen waarop wagens gekeurd en wanneer premies en belastingen betaald moeten worden. Bovendien is het mogelijk om gegevens over het brandstof tanken in te lezen vanaf diskette. Het programma is tevens geschikt voor hel registreren van gegevens van lease-auto's.

 

Geïnteresseerden kunnen voor elk gewenst programma een demonstratiediskette aanvragen. De kosten hiervan zijn voor leden f 25,- (excl. BTW) per stuk, niet-leden betalen f 37,50 (excl. BTW). Voor meer informatie over de PC-programma's kan men bellen met de afdeling Informatievoorziening.

Bron: Regionale media Friesland