dinsdag 14 maart 2023

Keuringen op tijd geregeld

De meeste mensen beschouwen keuringen van werkmaterieel/-gereedschappen als een weinig spannende wettelijke verplichting. Maar het negeren van keuringen kan een heel spannende zaak worden wanneer dit leidt tot ongevallen en schade! Probeer keuringen daarom vooral heel saai te houden door ze tijdig uit te voeren: daar zijn kwaliteit en veiligheid mee geholpen.

Volgens de Nederlandse regelgeving (o.a. Arbowet) moet al het werkmaterieel en gereedschap dat in een bedrijf wordt gebruikt, periodiek worden gekeurd. Maar hoe vaak moet er dan gekeurd worden? Dat hangt af van het type werkmaterieel of gereedschap en het gebruik ervan. Zo moet bijvoorbeeld een heftruck jaarlijks worden gekeurd en geldt voor een hijskraan-keuring een wettelijke termijn van twee jaar.

Waarom keuren?

Het niet tijdig keuren van werkmaterieel en gereedschap kan leiden tot slijtage en defecten.  Keuringen zijn dus belangrijk voor de kwaliteit van het werk dat wordt geleverd. Bovendien blijft werkmaterieel en gereedschap dat regelmatig wordt gekeurd en onderhouden langer in goede staat, en hoeft dit minder vaak te worden vervangen.

Los van boetes van instanties zoals Inspectie SZW bij constatering dat niet is voldaan aan de keurings-/onderhoudsverplichting, kan gebruik van ondeugdelijke arbeidsmiddelen ongevallen op de werkplek tot gevolg hebben. Dit heeft al direct effect op de productiviteit, maar kan ook een negatieve invloed hebben op de werktevredenheid van de medewerkers en op die manier de productiviteit benadelen.

Repond

Alle reden dus om tijdig de voorgeschreven keuringen en onderhoudsbeurten uit te voeren. Repond signaleert automatisch wanneer uw materieel aan een keuring of onderhoud moet worden onderworpen. Zo bent u altijd op tijd, en heeft u alle keuringsgegevens steeds bij de hand!