maandag 8 augustus 2022

Barcodescanning in het distributieproces

In de vorige nieuwsbrieven hebben we het gehad over het digitaliseren van het distributieproces in de vorm van een digitale ritlijst, proof of delivery en emballageregistratie. De ontbrekende schakel is de scanning van de pakketten bij laden en leveren. Dit is inmiddels ook mogelijk met de chauffeursapp.

Wanneer de auto wordt geladen worden de pakketten gescand. In het ERP-systeem is bekend welke pakketten voor welke klant zijn, dus vindt er direct een controle plaats of er voor de juiste klant geladen wordt.

Bij de klant worden de pakketten wederom gescand, zodat de klant de juiste pakketten afgeleverd krijgt.

Hierop is nog een aantal variaties mogelijk. Zo kan het zijn dat het laden van de auto niet gebeurt door een chauffeur, maar door een laadploeg. Ook dan is bij aflevering een controle mogelijk. Door deze mogelijkheid te implementeren wordt de kans op fouten verkleind, waardoor kosten, ontstaan door verkeerde leveringen of manco’s worden voorkomen.