maandag 20 februari 2023

Efficiënter plannen bespaart tijd

Zoals u in de klantcase van deze Nieuwsbrief kunt lezen, maakt de planner van Biologische bakkerij Van der Westen in een half uurtje zijn planning voor 15 voertuigen. Met Ritplan voor automatische rittenplanning verloopt het planningsproces aanzienlijk sneller en prettiger dan bij een handmatige werkwijze. U bespaart tijd en kosten. Uw planner komt toe aan andere belangrijke zaken!

Complexe puzzel

Tijdafspraken, capaciteit van de voertuigen, openingstijden van binnensteden, milieuzones: het zijn allemaal stukjes van een complexe puzzel. Met behulp van Ritplan legt de planner deze puzzel een stuk sneller en eenvoudiger dan wanneer dat handmatig gebeurt. Ritplan neemt de routinematige handelingen over en de planner zorgt voor de juiste ‘finishing touch’. De planner blijft de baas!

Ook aanpassingen in de planning kunnen op het laatste moment nog verwerkt worden in het systeem. De planner houdt op die manier meer tijd en aandacht over voor taken zoals het begeleiden van chauffeurs, het informeren van klanten en het managen van uitzonderlijke leveringen. Ritplan is zeer intuïtief en eenvoudig te gebruiken, ook voor mensen die af en toe een planning maken.