maandag 8 augustus 2022

Wat kosten uw klanten?

Sommige klanten stellen specifieke eisen, waar u als leverancier graag aan wilt voldoen. De kosten van die eisen (bijvoorbeeld levering op bepaalde tijden) kunnen echter hoog oplopen. Ritplan maakt voor u de individuele klantkosten inzichtelijk.

Wanneer u precies weet wat de kosten per klant zijn, kunt u vaststellen waar uw dure klanten zitten. Onder duur wordt hier verstaan: in relatie tot de marge op de geleverde producten. Uw afdeling 'verkoop' kan dit dan in de onderhandelingen met deze klanten meenemen. Zo blijven uw klanten waardevol!