maandag 8 augustus 2022

Klanten real-time informeren

We hebben het in de vorige nieuwsbrief gehad over het digitaliseren van het distributieproces. In deze nieuwsbrief gaan we wat dieper in op de mogelijkheid om de communicatie met klanten te automatiseren. In de praktijk is er vaak veel overleg tussen klant en leverancier: over aflevertijdstippen, over vertragingen, enz. Als dat telefonisch gebeurt, gaat dat bijvoorbeeld als volgt: klant belt Verkoop over het aflevertijdstip van de order, Verkoop belt Planning voor het aflevertijdstip, Planning belt de chauffeur die op dat moment net iets bij een klant aflevert en zijn telefoon niet kan opnemen, chauffeur belt later terug, Planning belt 'verkoop' terug, 'verkoop' belt de klant terug met het hopelijk nog steeds juiste antwoord op de vraag, die intussen veel tijd heeft gekost.

Communicatie met de klant

Zo’n eenvoudige vraag kan dus flinke gevolgen in tijd (en geld) hebben als het proces niet volledig is gedigitaliseerd. Want ook al is de planning al geautomatiseerd: om de real-time informatie te krijgen, zal bekend moeten zijn hoe het staat met de rituitvoering. Deze situatie voor niemand prettig: de klant moet wachten op antwoord, terwijl veel personen bij de leverancier met de vraag worden “lastig gevallen”.

Wanneer gewerkt gaat worden met de communicatiemodule van ons Logistiek Monitoring Systeem LMS, bestaande uit een backoffice en een chauffeursapp, behoort dit tot het verleden. De LMS communicatiemodule maakt het mogelijk om via een e-mail of een SMS-bericht uw klanten te informeren over de aankomsttijden van hun order(s). Alle informatie die de chauffeurs onderweg in de app registreren, wordt real-time teruggekoppeld naar de backoffice, zodat de status van de rituitvoering steeds bekend is. Zo kan bijvoorbeeld bij vertraging ook automatisch een volgend bericht aan de klant worden verstuurd, waarin de nieuwe verwachte aankomsttijd wordt meegedeeld.

Meer weten? Neem contact met ons op!