maandag 8 augustus 2022

Kostenbesparing en CO2-reductie gaan hand in hand

Vaak brengt het reduceren van CO2 kosten met zich mee. Denk aan kolencentrales die vervroegd dicht gaan of het investeren in een nieuw wagenpark. Maar het kan ook eenvoudiger door in de bestaande situatie kilometers te reduceren door een optimale ritplanning te maken waardoor het aantal kilometers teruggebracht kan worden. Dat betekent minder kosten én minder CO2 uitstoot.

Voor Ritplan-gebruikers

Voor Ritplan-gebruikers kan dat betekenen dat nog eens kritisch wordt gekeken naar de inrichting van Ritplan of de manier van werken met het systeem.

Ook kan het lonen de huidige inzet van voertuigen te bekijken: het kan zijn dat andere typen voertuigen een gunstiger effect op de kosten hebben. Wanneer toch al geïnvesteerd moet worden in nieuwe voertuigen is het altijd nuttig eens door te rekenen wat het effect hiervan op de kosten en de kilometers zal zijn.

Met Ritplan kunnen dergelijke scenario’s worden doorgerekend. Het kan met operationele data worden gedaan, maar beter is het om gebruik te maken van de simulatiemodule van Ritplan. Daarin kan aan de knoppen worden gedraaid zonder het risico dat de operationele versie wordt verstoord.

Nog geen Ritplan-gebruiker?

Voor wie Ritplan nog niet gebruikt, betekent dat een extra reden om met Ritplan te gaan plannen of om diverse scenario’s eens door ons te laten doorrekenen. Zo’n doorrekening kost natuurlijk wel wat, maar voorkomt mogelijk verkeerde investeringen. En dan is zo’n advies snel terugverdiend!

Neem contact met ons op voor meer informatie.