maandag 17 oktober 2022

Ritplan voor personenvervoer: niet te lang in de bus

 

Een algemene klacht bij het vervoer van meerdere personen in bussen is dat ofwel de bussen qua capaciteit moeilijk vol te plannen zijn, ofwel dat de passagiers veel te lang in de bus moeten zitten om op de plaats van bestemming aan te komen.

Tegengesteld belang

Voor dit soort vervoer is er altijd sprake van een tegengesteld belang: het busbedrijf wil de bussen zo vol mogelijk plannen, maar de reizigers willen zo snel mogelijk op hun bestemming arriveren. Door simulatie in Ritplan kunnen de diverse parameters van het vervoer worden gevarieerd tot een optimale afstemming van de beladingsgraad van de voertuigen op de ritduur voor de passagiers.

Zo kan bijvoorbeeld worden ingesteld dat iemand niet langer dan 1,5 keer de directe reistijd in de bus mag zitten. Of er kan worden ingesteld dat iemand niet langer dan een bepaalde tijd ten opzichte van de directe reistijd in de bus hoeft te zitten. Zo helpt Ritplan zowel de passagier als het busbedrijf.