Farmadam: via Google naar Ritplan

Google Maps wordt nogal eens gebruikt om een optimale route te berekenen. Voor één route zonder tijdafspraken en met weinig klanten gaat dat nog wel, maar al gauw zal blijken dat de mogelijkheden van Google Maps voor ritoptimalisatie veel te beperkt zijn. Maar zodra de activiteiten en klantenkring zich uitbreiden en meer chauffeurs betrokken zijn, wordt het bijna ondoenlijk om handmatig de routeschema’s op orde te krijgen. Dat gebeurde ook bij Farmadam apotheek, die medicijnen levert aan diverse instellingen in de regio Amsterdam. Inmiddels biedt Ritplan weer grip op de zaak.

Chantal Liseur, logistiek manager (l) en Elly Vrijheid, procesmanager (r)

Farmadam was gewend te rijden volgens vaste routes. Maar elke keer wanneer zich nieuwe klanten aandienden, was het maken van een nieuwe route weer een hele puzzel. Bovendien schoven de chauffeurs onderling met orders. Het gevolg: bestellingen die te laat kwamen, overuren, weinig overzicht over klantcontacten of routes en uit de hand lopende kosten. Elly Vrijheid, proces manager bij Farmadam en Chantal Liseur, manager logistiek leggen het uit.

Vijf j’s
Daarom ging Elly Vrijheid, procesmanager bij Farmadam, op zoek naar oplossingen: “Via Google kwamen we bij EVO-it terecht. Na een eerste presentatie van Ritplan was ik meteen enthousiast.” Maar het enthousiasme leidde niet direct tot actie omdat de organisatie andere prioriteiten stelde. Transport is immers geen kerntaak van een apotheek. Manager logistiek Chantal Liseur: “De focus ligt op de vier j’s: juiste medicatie, juiste klant, juiste prijs en juiste dosering. Maar toen er tijdafspraken met nieuwe klanten werden gemaakt, zonder dat we wisten of dat ook haalbaar was, hebben we daar een vijfde j aan toegevoegd: juiste levertijd!”

Succes
Na de tweede demo van Ritplan waren ook collega’s van Elly ervan overtuigd dat dit pakket meer inzicht in de planning en transparantie oplevert en de transportkosten in de hand houdt. “Inmiddels is Ritplan een maand operationeel. Ook al moeten we een aantal dingen nog beter regelen, nu al kan gesproken worden van een succes. We hebben weer inzicht in de planning, er is transparantie en er worden geen overuren meer gemaakt. Kortom, we hebben weer grip op de zaak!”, besluit Elly.