Peitsman verdient Ritplan binnen een maand terug

De chauffeur die de klanten kent en klanten die de chauffeur kennen; dat betekent snel een antwoord op vragen, een oplossing voor problemen en een optimale service. Deze sterke klantenbinding is één van de succesfactoren van Peitsman: een groothandelsgroep voor project- en woninginrichters. De keuze voor eigen vervoer is daarom heel bewust gemaakt. Met Ritplan werden de ritten geoptimaliseerd, wat binnen een maand een forse besparing opleverde.

Peitsman is in 1885 opgericht en heeft inmiddels elf vestigingen in Nederland. Vanuit deze vestigingen worden dagelijks meer dan 7.000 klanten bediend. Peitsman is een echt familiebedrijf en dat is onder andere merkbaar aan de service. De keuze voor eigen vervoer staat daarbij niet ter discussie. Wel was kostenbesparing op het eigen vervoer een aandachtspunt van financieel directeur Danny Englebert: “Wij waren ons bewust van de hoge kosten van het eigen transport en de noodzaak dit efficiënter in te richten. Tegelijkertijd was er niet veel animo voor zo’n efficiencyslag. Minder auto’s op de weg, minder chauffeurs om naar de klanten te gaan; dat voelde niet goed. We besloten daarom eerst een aantal simulaties uit te voeren met Ritplan van EVO-it.”

Eye-opener.
De simulaties bleken een eye-opener. Englebert: “Bij Peitsman werkten we al vele jaren op dezelfde manier. Maar statische rittenschema’s in een dynamische omgeving betekenen een lage beladingsgraad. In de ideale situatie variëren de ritten juist mee met de volumes.”  Peitsman rekende alle mogelijke scenario’s goed door met Ritplan. Het bedrijf bleek met 21 voertuigen te kunnen rijden in plaats van 28. Daarbij bleek het volume niet af te nemen. Bovendien kon het bedrijf met minder kilometers transporteren.

Weerstand.
Dat betekende echter ook zeven chauffeurs minder. “Zeker voor een familiebedrijf is dit geen gemakkelijke beslissing. Ook was het voor veel mensen niet makkelijk om na al die jaren op een andere manier te gaan werken”, vertelt Englebert. Toch zette hij door. In alle vestigingen wordt Ritplan nu geïmplementeerd, zodat de vestigingsmanagers direct inzicht hebben in hun planning. De vestigingen hebben elk een klein wagenpark, variërend van één tot drie voertuigen. Op de centrale locatie wordt Ritplan gebruikt om te monitoren en te simuleren.

Verder optimaliseren.
“Logistiek verdient continu aandacht binnen het bedrijf. Zonder afbreuk te doen aan de service kan er toch veel worden bespaard. Dat besef is nu heel duidelijk aanwezig”, vertelt Englebert. Peitsman overweegt ook ‘tracking en tracing’ in te voeren zodat de planning verder geoptimaliseerd kan worden en klanten nog beter geïnformeerd kunnen worden over de aflevertijdstippen. Genoeg werk aan de winkel dus, maar dat zijn ze bij Peitsman wel gewend!