Hoe kwetsbaar is uw planningsproces?

Wanneer de planning steeds gedaan wordt door één persoon die vaak alles in zijn of haar hoofd heeft, beseffen bedrijven niet altijd dat dit een zeer kwetsbare situatie is. Immers, bij ziekte moet iemand het snel kunnen overnemen, maar dan nog is het de vraag of de planning dan snel en goed gemaakt kan worden. Wanneer het een keer fout gaat (als het kalf verdronken is…), is men zich ineens bewust van de noodzaak om minder afhankelijk te zijn van personen die de planning door hun eigen kennis kunnen uitvoeren.

Beter is het om deze kennis op te nemen in een planningsapplicatie waardoor niet alleen de kwetsbaarheid wordt verkleind, maar ook het inzicht in de dagelijkse planning wordt vergroot. Daarbij wordt informatie verzameld die ook strategisch van nut kan zijn: waar zitten de “dure” klanten bijvoorbeeld. In het begin is het natuurlijk even wennen, want een systeem werkt natuurlijk niet zoals een mens, maar na verloop van tijd wil men echt niet meer zonder, althans dat is onze ervaring. Vandaar dat we al meer dan 25 jaar gebruikers hebben van Ritplan.

Wanneer er binnen het bedrijf verjonging plaatsvindt, waarbij de topografische kennis vaak veel minder is, dan is een ondersteunende tool eigenlijk onmisbaar. Daarom raden we aan eens kritisch te kijken naar uw planningsproces. Waar zitten de kwetsbaarheden en wordt het nog optimaal uitgevoerd? Is er in de loop van de tijd niet het nodige veranderd in het afzetpatroon en is de planningssituatie hierop voldoende aangepast? Is dat niet het geval, dan wordt het tijd eens te kijken naar structureel betere oplossingen. We kunnen u daarbij behulpzaam zijn. Niet omdat we graag software verkopen maar omdat onze missie bestaat uit het helpen van bedrijven om hun performance te verbeteren. Dat geeft ons energie. Daar doen we het voor.