Digitalisering van het emballagebeheer

Wanneer nog met papier wordt gewerkt, zal de chauffeur bij elke klant noteren welke emballage retour wordt genomen en soms ook welke emballage bij de klant wordt achtergelaten. De papieren komen in de vorm van bonnen of ritlijsten op het bureau van de administratie terecht, meestal aan het einde van de dag. Daar worden de handgeschreven hoeveelheden emballage ingeklopt in het ERP-systeem, zodat bekend is welke emballage bij welke klant staat en welke weer is teruggekomen.

Nog los van de tijdrovendheid van dit proces is het maken van fouten bij het handmatig invoeren van de gegevens een aanzienlijk risico. In een onderzoek dat wij een aantal jaren geleden hebben uitgevoerd, bleek dat bij het inkloppen van de emballagemutaties door de administratie de meeste fouten werden gemaakt. Dat had vaak te maken met het verkeerd interpreteren van het handschrift van de chauffeur.

Met de emballageregistratie in onze chauffeursapp behoort dit probleem tot het verleden: de chauffeurs kunnen op een eenvoudige manier de emballage verwerken en door middel van een koppeling met het ERP-systeem worden de gegevens automatisch verwerkt. Minder tijdverlies, minder fouten, en daardoor lagere kosten en minder discussies met klanten.