EVO-it werkt samen met CQM

Ritplan 2000 van EVO Informatietechnologie

werkt met ritoptimalisering van CQM

Ritplanning met Ritplan

Voor 34000 leden-bedrijven in handel, industrie, bouw, agrarische sector en zakelijke dienstverlening is EVO dé logistieke organisatie in Nederland. Met zijn hoofdvestiging in Zoetermeer, is EVO toonaangevend als belangenbehartiger van verladers, ontvangers en eigen vervoerders. De circa 200 medewerkers zetten zich in om het rendement van de leden te verbeteren, onder andere door doelmatiger beheer van goederenstromen. Daarbij is het geautomatiseerd plannen van routes een belangrijk instrument. EVO heeft dat tijdig onderkend: 16 jaar geleden werd de ontwikkeling van programmatuur voor ritplanning gestart. Van meet af aan zijn daarbij de eigenvervoerders en verladers betrokken, onder het motto: "voor leden, door leden". Zo is Ritplan ontstaan, een uniek pakket waarin de bedrijven hun manier van werken goed kunnen onderbrengen. Het biedt de gebruiker een groot aantal sturende elementen die de planning beïnvloeden. Met tal van klantenwensen wordt automatisch rekening gehouden, zoals autosoort (van belang voor moeilijk bereikbare plaatsen), openingstijden en afwijkende aflevertijdstippen. De planner kan echter alles aan zijn wensen aanpassen. Ook biedt Ritplan veel managementinformatie, onder andere voor kostenanalyses en het monitoren van bezettingsgraden. Ritplan is uitgegroeid tot een populair routeplanningssysteem. Sedert enkele jaren is het ondergebracht bij de zelfstandige BV EVO Informatietechnologie.


Rltoptimalisatie met RITOPT

EVO schakelde in 1992 CQM in om binnen Ritplan te voorzien in ritoptimalisatie. Dit heeft RITOPT opgeleverd, een module die kostenminimalisatie nastreeft door rekening te houden met:
- Tijdvensters en autotypes.
- Dynamische randvoorwaarden.
- Een order-beschikbaarheidstijd.
- Meer afleveringen per dag bij één klant inplannen.
- Optimalisatie van vaste routes.
Maar RITOPT biedt meer dan ritoptimalisatie alleen. Het kan bijvoorbeeld planningen maken voor een langere periode waarbij leverdagen met minimale kosten worden berekend. Ook is RITOPT bruikbaar in situaties met meer dan één depot of voor pick up and delivery.


Samenwerking met CQM

Jops Robroeks, directeur van EVO Informatietechnologie BV, zegt over de nu al 10 jaar durende samenwerking: "CQM en EVO-IT vullen elkaar goed aan. EVO-IT is sterk in het maken van interfaces en in het implementatietraject. CQM weet alles van de complexe modellen die achter RITOPT schuilgaan. Maar de kracht van CQM zit vooral in de vertaalslag van praktijk naar model. De CQM-medewerkers weten de modellen zo te bouwen dat volledig rekening wordt gehouden met concrete wensen, recht uit de dagelijkse praktijk. Vergeet niet dat onze gebruikers vaak zelf jarenlang als chauffeur op de vrachtauto hebben gezeten. Ze willen een simpel te bedienen instrument."
Inmiddels hebben Ritplan en RITOPT zich in de praktijk meer dan bewezen. Meer dan 120 bedrijven werken ermee, zowel EVO-leden als anderen. Maar de ontwikkeling gaat door. Een versie met nog meer mogelijkheden, release 5.1, wordt eind 2002 verwacht. Hierover zegt Robroeks: "De nieuwe versie van Ritplan zal gaan werken met wegennetwerken op straatniveau. Ook is er veel aandacht voor interactief plannen met de kaart. Om dit mogelijk te maken gebruiken we kortste-pad-routines door CQM ontwikkeld. Deze zijn bijzonder geschikt om grote wegennetwerken snel door te rekenen. Ook zullen de rapportagemogelijkheden worden uitgebreid. Er is nu of een transparante koppeling met Excel, maar een speciale managementmodule zal worden ontwikkeld.'