Nieuwe generatie planningssoftware

Momenteel wordt bij EVO informatietechnologie de hand gelegd aan de allernieuwste versie van Ritplan: Ritplan 2000 Dit programma is het resultaat van een jarenlange ervaring die is opgebouwd met gebruikers van deze ritplanningssoftware. Het programma is volledig herschreven en bevat behalve de goede eigenschappen en functies van de huidige versie ook een groot aantal nieuwe mogelijkheden. Hierdoor wordt het mogelijk om rittenplanning bij bijna elk bedrijf te automatiseren. Leden van de EVO krijgen 25 procent korting op de bruto adviesprijs van het product.

Het ontstaan

Ruim veertien jaar geleden is onderzoek verricht naar de behoefte aan ritplanningssystemen bij EVO-leden. Daaruit bleek dat bijna alle onderzochte bedrijven nog met de hand hun ritten planden, enkele uitzonderingen daargelaten. Sinds die periode zijn de PC's vele malen sneller geworden dan de mainframes van toen. Het bleek dat de bedrijven zeer geïnteresseerd waren in een automatische vorm van planning. Aangezien de PC toen net haar intrede deed, is besloten een (eenvoudig) ritplanningssysteem te ontwikkelen. De 'geboorte' van Ritplan was een feit. Verder bleek uit onderzoek dat een geautomatiseerde ritplanning niet alleen handig was, maar ook besparingen realiseerde van boven de tien procent. Dit was voor een deel het gevolg van het optimaliseren van het traditioneel ritplannen. Het programma verbeterde de zogenaamde basisrayon- of basisrittenplanning.

Optimalisatie

Ook kreeg de planner meer inzicht in zijn planning. Daarmee was aangetoond dat het stimuleren van geautomatiseerde rittenplanning een belangrijke missie voor de EVO was en nog steeds is. Behalve kostenbesparing zijn er vele motieven om de rittenplanning te automatiseren.

Het is op dit moment al mogelijk om informatie over Ritplan op te vragen via onze website (www.evo-it.nl). Voor meer informatie en een demonstratie bij uw bedrijf kunt bellen naar 0152512210, e-mail: info@evo-it.nl. Bedrijven die al gebruik maken van Ritplan zullen door ons persoonlijk worden benaderd.

De planning wordt vaak door één persoon gedaan die veel informatie in het hoofd heeft zitten om goed te kunnen plannen. Automatisering van de planning maakt de planner niet overbodig, maar maakt het overnemen van de planning door andere personen wel eenvoudiger. Doordat alle gegevens over de ritten worden bijgehouden, wordt inzicht verkregen in de kosten. Tijdig bijsturen is dus mogelijk. De kosten per dag, per rit en zelfs per klant, ook historisch, zijn bekend, zodat er met 'dure' klanten rekening gehouden kan worden. Automatische planning betekent dat er sneller een planning gemaakt kan worden en spoedorders geen belemmering meer vormen. Tijdens het plannen wordt al meteen bepaald welke zendingen beter kunnen worden uitbesteed. Op lange termijn kunnen strategische beslissingen worden genomen op grond van een goed gedocumenteerde historie. Een planningssysteem geeft goede informatie over aflevertijdstippen waardoor de klanten beter geïnformeerd worden. Bovendien zijn bij calamiteiten de consequenties direct zichtbaar. Vaste rittenschema's of basisrayons zijn vaak gebaseerd op historische gegevens. Optimalisatie levert dan snel voordeel op. De aanschaf van een nieuwe vrachtauto wordt vaak gebaseerd op ervaringen met bestaande voertuigen. Met een ritplanningssysteem kunnen diverse alternatieven met hun consequenties snel worden doorgerekend. Zo kan er een weloverwogen beslissing voor investering genomen worden.

Programma

Ritplan 2000 beeft behalve de goede eigenschappen van Ritplan 4.2 een groot aantal nieuwe mogelijkheden gekregen die gecombineerd zijn met de (grafische) mogelijkheden van een Windows omgeving. Hierdoor is deze versie nog gebruikersvriendelijker geworden. Mensen met weinig computerervaring kunnen toch snel met het pakket leren werken. Bovendien zijn er meer mogelijkheden, want Ritplan kan rekening houden met vele randvoorwaarden, zoals aflevertijdstippcn, capaciteiten van voertuigen, orderprioriteit, beschikbaarheid van orders, voertuigtypen, rij- en rusttijden en kostenfactoren. In Ritplan kunnen (spoed)orders of wijzigingen gemakkelijk worden doorgevoerd. Het programma is volledig geparameteriseerd. Ritplan is koppelbaar met praktisch ieder ordersysteem. Koppelingen met pakketten als SAP R3, Unit4, Uniliving en Exact zijn reeds gemaakt. Ook werkt het naadloos samen met Microsoft Word en Microsoft Excel.

Het aantal mogelijkheden voor optimalisatie is sterk uitgebreid. Behalve de ‘gewone' dagplanning is het ook mogelijk om rekening te houden met ritten die langer dan een dag duren. Ook is er een voorziening voor bedrijven die orders over een langere periode dan een dag kunnen uitleveren. Bijvoorbeeld binnen drie dagen of een week. Bedrijven die goederen niet op een depot laden maar bij derden en deze vervolgens elders weer afleveren (pick up and delivery) kunnen dit automatisch laten plannen. Ook is het mogelijk om met meer depots te werken. De vorige versie had weliswaar de mogelijkheid van het werken met meer depots, maar er moest van tevoren worden aangegeven vanaf welk depot een klant beleverd moest worden. In de nieuwe situatie is dat veranderd. Behalve het gebruik voor de dagelijkse planning is het ook mogelijk om simulaties uit te voeren.

 

Ir. Jops Robroeks

EVO informatietechnologie bv