Oprichting EVO-it is een feit

'EVO informatietechnologie bv' is onlangs opgericht. Een met de EVO gelieerde onderneming die zich speciaal toelegt op advisering van de EVO-leden op het brede gebied van automatisering, telematica en communicatie. Directeur Jops Robroeks legt uit waarom voor dit terrein een apart bedrijf is opgericht.

Geboorte EVO-it

De geboorte van 'EVO informatietechnologie' heeft alles te maken met de snelle technologische ontwikkelingen en de groeiende interesse voor informatietechnologie bij bedrijven. Zo'n tien jaar geleden nam een aantal, vooral grote, bedrijven het voortouw met computerondersteund plannen van ritten. Op snelle manier, maar nog wel met de nodige hoofdbrekens en aanvullend handwerk, stelde de planner de meest economische ritten samen. De programma's werden in ras tempo beter, sneller, betrouwbaarder en nauwkeuriger. Robroeks:'Vanuit die tijd stamt eigenlijk ook de EVO advisering op dit terrein. Door de doorbraak van de pc heeft de belangstelling voor het EVO-ritplanningsrprogramma 'Ritplan' een geweldige vlucht genomen. Steeds meer bedrijven zagen de voordelen van ritoptimalisatie en de themabijeenkomsten die de EVO over dit onderwerp organiseerde, betekenden volle zalen.' De rol die de pc in het bedrijf speelt, is echter groter en van essentiëler belang geworden. 'Bijvoorbeeld de vraag naar programma's voor wagenparkbeheer en onderhoudsplanning kwam erbij. Dit leidde tot het EVO-programma 'Repond'. Ook de boordcomputer voor het registreren van logistieke informatie zorgde voor nieuwe mogelijkheden èn vragen.'

Probleemoplossing

Ondermeer die toenemende vraag naar pc-programma's, het koppelen van verschillende systemen en de grotere vraag naar advisering en assistentie heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van 'EVO informatietechnologie", zegt Robroeks. Vooral de grotere capaciteit die nu voor het intensievere en specifieke advieswerk is ontstaan noemt hij een belangrijk voordeel. 'Bovendien', zo vervolgt hij, 'het werkterrein wordt steeds breder en daardoor heeft de advisering vaker een projectmatig karakter waarbij meer partijen betrokken zijn.' Uiteraard is de oprichting van 'EVO informatietechnologie' voor een belangrijk deel ook toekomstgericht. 'Zo hebben we meer armslag om programma's te verbeteren en om nieuwe programma's te ontwikkelen. Dat is noodzakelijk om wensen van klanten snel te kunnen vertalen in oplossingen. Nog sterker dan nu het geval is, kunnen regelmatig voorkomende vragen maximaal in de standaardprogramma's worden geïntegreerd.' Actueel zijn momenteel de retourlogistiek en de integratie van EDI met planningssystemen.

Snel

Robroeks verwacht dat de ontwikkelingen op het gebied van de telecommunicatie nieuwe impulsen zullen geven aan het optimaliseren van de logistieke organisatie. Robroeks: 'Communicatie wordt niet alleen steeds goedkoper, maar er komen ook steeds meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan Internet, isdn of de geavanceerde technieken voor plaatsbepaling en voertuig/ladingvolgsystemen via satelliet (gps) en gsm. Deze technieken openen ook voor kleinere bedrijven die customerservice hoog in het vaandel hebben staan nieuwe perspectieven.' Hij licht toe: 'Als de duur voor het plannen kan worden teruggebracht van bijna een halve dag naar een half uur, dan kan het bestelmoment voor de klant later worden. En als de planner kan volgen waar een auto zich bevindt, kan de klant bovendien worden geïnformeerd over het exacte aflevertijdstip.'
'EVO informatietechnologie' hanteert voor EVO-leden gunstige tarieven.

EVO informatietechnologie bv biedt betaalbare oplossingen voor efficiënter werken