Project transportnavigatie

Onlangs is het project "Transport Navigatie" van start gegaan. Het project is een samenwerking van de overheden uit de regio Eindhoven (SRE), de Technische Universiteit Eindhoven, de belangenorganisaties (EVO en TLN) en producenten van geografische data en navigatiesystemen en de transportsector (Falkplan-Andes, Geo solutions en EVO-it). Het doel van het project "Transport Navigatie" is het verbeteren van de navigatie voor vrachtauto's door middel van de ontwikkeling en realisatie van een innovatief navigatiesysteem.

Uitgebreide test

Tijdens het project zal een uitgebreide test worden gedaan met een nieuwe generatie navigatieapparatuur, die rekening houdt met bijvoorbeeld de hoogte, breedte, lengte en gewicht van het voertuig. Tijdens de test zal niet alleen worden gekeken naar de technische aspecten van het trucknavigatiesysteem, maar ook naar de wensen die chauffeurs aan zo'n systeem stellen. De praktijktest start uiterlijk 1 april 2009.

Daarom zijn we voor de testperiode op zoek naar bedrijven die:

 • geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze test;
 • gevestigd zijn in de regio Zuid-Oost Brabant (Tilburg-Nijmegen-Eindhoven-Roermond);
 • regelmatig ritten uitvoeren binnen deze regio.

De deelnemende bedrijven krijgen in dit project een unieke kans om zelf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuw type transport navigatiesysteem. Daarnaast mag men de in de test gebruikte systemen behouden.

Het Project: de aanleiding

Klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op daarvoor ongeschikte wegen zijn aan de orde van de dag en hebben zelfs geleid tot kamervragen aan de Minister.

Een belangrijk deel van de oorzaak is gelegen in het feit dat de navigatiesystemen die op dit moment in de markt verkrijgbaar zijn geen rekening houden met de specifieke wensen en eisen die wegbeheerders en de transportsector aan dergelijke systemen stellen.

Het ontbreken van juiste route-algoritmes en transportspecifieke data zoals beperkingen ten aanzien van hoogte, maximaal toelaatbare aslasten gaan hierbij hand in hand. Als gevolg hiervan navigeert de transportsector met voor hen niet optimale systemen waardoor zij op ongewenste wegen terecht kunnen komen en onbedoeld schade en overlast kunnen veroorzaken.

Opzet

Binnen het project wordt in samenspraak met de overheden uit het SRE gebied een geografische database samengesteld met transportspecifieke attributen van het SRE gebied. Deze data wordt vervolgens toepasbaar gemaakt voor in car navigatiesystemen en gevolgd door een praktijkproef met 100 voertuigen. De deelnemers aan de praktijkproef zijn lokale (eigen)vervoerders (EVO leden of TLN leden) die vooral binnen het SRE gebied rijden. De praktijkproef kent een looptijd van 3 maanden.

Tijdens de proef krijgen chauffeurs alleen routes aangeboden die geschikt zijn voor het (type) voertuig dat ze besturen en die door de wegbeheerders als maatschappelijk gewenst worden gezien.

Om het effect van Transport Navigatie te maximaliseren is het van groot belang dat ook de bestuurders van de vrachtauto's het systeem accepteren en uiteindelijk omarmen. De Technische Universiteit Eindhoven zal daarom tijdens het project studies verrichten met als onderzoeksvragen:

 • Welke invloed heeft de gepresenteerde informatie op het routekeuzegedrag van de chauffeur?
 • Welk informatieaanbod in welke presentatievorm achten chauffeurs wenselijk om het ook "hun" navigatiesysteem te maken?

De praktijktests beginnen uiterlijk 1 april en duren drie maanden.

Van de bedrijven wordt verwacht dat ze:

 • actief meedoen aan het project
 • gevestigd zijn in de regio Eindhoven binnen het gebied Tilburg-Nijmegen-Eindhoven-Roermond), vervoeren binnen het SRE gebied (Eindhoven en omstreken).
 • navigatiesystemen kunnen plaatsen in voertuigen die hinder ondervinden van een of meer van de volgende beperkingen: hoogte, lengte, breedte en/of gewichtsbeperkingen die zich in de regio bevinden.
 • voertuigen inzetten die ook voldoende ritten in de regio rijden.
 • ten minste vijf voertuigen laten deelnemen aan het project.
 • voldoende tijd vrijmaken om chauffeurs te instrueren en informatie te (laten) verstrekken. Deze tijdinspanning zal zoveel mogelijk worden beperkt.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jops Robroeks van EVO-it (015 251 22 10, E-mail: jrobroeks@evo-it.nl)