Ritplan 1.0

1982 Jops Robroeks studeert af aan de TU Delft met als onderwerp Rittenplanning. Het afstudeerproject wordt uitgevoerd in samenwerking met EVO en TLN (toenmalige NOB wegtransport en KNV)

Afstudeerproject bestaat uit de volgende onderdelen:

- Beschrijving van de stand van zaken op het gebied van rittenplanning bij eigen vervoerders/verladers en beroepsvervoerders. Op dat moment is er alleen sprake van planning op mainframes en minicomputers gelet op de benodigde rekenkracht.
- Ontwikkeling van een prototype (op een PC).
- De sociale implicaties bij het implementeren van een geautomatiseerd ritplanningssyteem.

Allereerste rittenplanningssoftware voor PC

Na het afstuderen is er door Jops Robroeks, die in dienst is getreden bij EVO, verder gewerkt aan het programma. In 1995 is het programma Ritplan 1.0 gereed: het is het eerste ritplanningsprogramma dat op een PC onder DOS draait. Het programma maakt gebruik van een eigen wegennetwerk in de vorm van een afstanden/tijdentabel. Het aantal mogelijkheden is nog beperkt, er zit nog geen geavanceerd optimalistie-algoritme in, maar het biedt de mogelijkheid om een compleet rittenschema te maken met de computer waarbij ook vaste routes gebruikt kunnen worden.

Houthandel Utrecht en Ahrend zijn de eerste gebruikers en Ritplan 1.0 wordt ingezet bij een onderzoek naar brandstofbesparing door rittenplanning per computer. Het is het eerste onderzoek op dat gebied, gesubsidieerd door NEOM (tegenwoordig NOVEM Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu).