dinsdag 23 mei 2023

Plannen terwijl de producten nog niet gereed zijn

Het komt regelmatig voor dat een ritplanning moet worden gemaakt, terwijl de orders nog niet compleet zijn. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. In dit stukje worden voorbeelden hiervan gegeven, en wordt ingegaan op de wijze waarop hiermee in Ritplan kan worden omgegaan.

Voorbeelden

Waardoor zijn orders soms nog niet compleet?

  1. de orders moeten nog gepicked worden en het is nog niet bekend op (of in) welke ladingdragers er gepland moet worden;
  2. een product moet nog binnenkomen en is eigenlijk nog niet in te plannen;
  3. een productieproces is bepalend voor de beschikbaarheid van de order;
  4. er is nog geen bestelling, maar het is wel bekend dat die er aan gaat komen.

Aanpak in Ritplan

We zullen deze varianten een voor een bespreken, en geven aan hoe deze situaties in Ritplan kunnen worden opgevangen:

  1. Als er orders gepicked worden terwijl nog niet bekend is welke ladingdragers er gebruikt (gaan) worden, willen we de order wel in Ritplan zien, maar de inschatting van de hoeveelheid is dan nog niet te maken. Nadat de order gepicked is, zijn de ladingdragers bekend en kan een orderregel worden toegevoegd (of de bestaande orderregel  kan worden vervangen) zodat in Ritplan alsnog met de juiste capaciteit rekening kan worden gehouden. Soms wordt er al een fictieve ladingdrager ingevoerd of ingelezen die na het orderpicken wordt aangepast.
  2. Als een order nog moet binnenkomen kan deze worden ingepland als al bekend is dat deze zeker mee kan in een rit. Is dat niet het geval dan kan een order wel worden ingelezen, maar vastgezet. Dat houdt in dat de order in Ritplan zichtbaar is, maar dat deze nog niet in een rit kan worden gepland.
  3. Als een order eerst geproduceerd moet worden en er bekend is dat deze op een bepaalde tijd beschikbaar komt, dan kan in de order de beschikbaarheidstijd worden ingelezen of ingegeven. Daar houdt Ritplan dan direct rekening mee.
  4. Als laatste kan een order nog niet in het ERP pakket zitten, maar is wel bekend dat de order er zeker nog aankomt. Dan is het mogelijk een ‘fake’ order aan te maken in Ritplan waarmee de planning gemaakt kan worden. Wanneer de ‘echte’ order dan wordt ingelezen kan de fake order worden overschreven of verwijderd.