dinsdag 18 april 2023

Simuleren met Ritplan

U streeft naar groei van uw bedrijf, maar wanneer u succesvol hierin bent, kan de groei van het aantal klanten en de omzet voor logistieke knelpunten zorgen. Kunnen alle klanten en de uitbreiding van het leveringsgebied nog worden opgevangen met het bestaande wagenpark? En áls het wagenpark moet worden uitgebreid: met welk type voertuigen dan? Blijft u bij eigen transport of is het beter om uit te besteden? Hoe kunt u uw vaste routes zodanig aanpassen dat er nog steeds efficiënt wordt gereden?

Simuleren

Voor dit soort vragen biedt simulatie met Ritplan uitkomst. Diverse scenario's worden doorgerekend, zodat u met voldoende onderbouwing de juiste beslissingen neemt.

Hoe?

Met Ritplan kunt u heel goed zelf simulatie-onderzoek uitvoeren, ook als u Ritplan nog niet operationeel gebruikt. U krijgt de beschikking over Ritplan, wij installeren het programma en instrueren u over het gebruik van Ritplan. Vervolgens ondersteunen we u bij de uitvoering van de berekeningen en simulaties.

Kennisinvestering in uw bedrijf

U voert op deze manier zélf het onderzoek uit, en houdt daarmee de kennis in eigen huis. En wanneer de situatie daarom vraagt, weet u voortaan ook hoe u nieuw onderzoek moet uitvoeren. Ook dan zijn we natuurlijk bereid om u hier en daar een helpende hand te bieden.

Bespreekt u gerust eens de mogelijkheden van simulatie-onderzoek met Ritplan met ons.