maandag 8 augustus 2022

Vreemde afmetingen en toch automatisch plannen

Ritplan biedt de mogelijkheid om met uiteenlopende eenheden van lading te werken, zoals pallets, rolcontainers, laadmeters etc. Die weer kunnen worden omgerekend naar gewicht, volume en/of vloeroppervlak. Maar als dat niet voldoende is, kan er dan nog wel automatisch worden gepland?

Deze vraag is niet algemeen met ja of nee te beantwoorden, maar er zijn zeker oplossingen te bedenken waarmee dit mogelijk is.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Uitgangspunt is dat er bij veel soorten artikelen, dan wel artikelen met bijzondere eigenschappen zoals ruimtebeslag of stapelbaarheid, grofweg twee mogelijkheden zijn om toch automatisch te kunnen plannen.

  1. De eerste mogelijkheid is, dat na het orderpicken de dan bekende afmetingen van de pakketten in het ordersysteem worden ingevoerd. Deze worden vervolgens in Ritplan ingelezen en er kan op die eenheden worden gepland. Een voorbeeld hiervan is dat een samengestelde pallet na het orderpicken overhangende lading heeft en er bijvoorbeeld 1,5 pallet wordt ingevoerd.

  2. De tweede mogelijkheid is, dat er in een vroeg stadium door de planner (of iemand anders) een schatting wordt gemaakt van het ruimtebeslag van de zending. Dat vereist natuurlijk wel kennis, maar zorgt ervoor dat zonder dat de orders verzameld zijn een planning kan worden gemaakt.

Wanneer sprake is van veel artikelen is het ondoenlijk om alle artikelen te voorzien van maten en gewichten. Hetzelfde geldt wanneer er een enorm verloop is in artikelen. Dan biedt de eerste methode de beste oplossing. Immers, het is dan vrij lastig om vooraf een capaciteitsbeslag in te schatten.

Als u twijfelt of uw planningen ook geautomatiseerd kunnen worden, neemt u dan contact met ons op. In een demo van ons rittenplanningssysteem Ritplan kunnen we al snel vaststellen welke mogelijkheden er zijn voor automatische planning voor ├║w bedrijf.