maandag 19 september 2022

What's in it for them?

Bij het beoordelen of Ritplan geschikt is wordt in eerste instantie gekeken naar de gewenste functionaliteit en het besparingspotentieel. Maar bij de implementatie van Ritplan (of het complete Logistiek Monitoringsysteem LMS met de chauffeursapp) zullen er ook vragen van de chauffeurs komen. Zeker wanneer ze gewend zijn vaste ritten te rijden met “hun” vaste klanten of de regio waar ze goed bekend zijn.

Veranderen van werkwijze is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Daarom is het belangrijk om al vóór de implementatie na te gaan in hoeverre de chauffeurs hier ook van kunnen profiteren (what’s in it for them?).

Praktijkervaring

Om te beginnen hebben chauffeurs vaak veel kennis van de klanten waar ze komen. Die kennis laat zich tijdens de implementatie vertalen in een betere planning. Voorbeeld: “bij deze klant ben ik altijd langer bezig, want daar moet ik de spullen in de diepvries zetten”.

Wanneer hiermee rekening wordt gehouden snijdt het mes aan twee kanten: de planning wordt er beter door en de chauffeurs weten dat zij ook inbreng hebben (medeplichtig zijn gemaakt) in het resultaat van de planning.

Daarbij komt dat met het beter rekening houden met bijvoorbeeld tijdvensters en het automatisch informeren van klanten ook de chauffeurs minder problemen hebben met klanten “die zich afvragen waar ze bleven”.

Ook met de werktijden kan met Ritplan beter rekening worden gehouden, en door de actieve monitoring van de praktijktijden wordt dit nog verder verfijnd.

Draagvlak

Chauffeurs gaan er dus ook op vooruit, de klanten zijn meer tevreden en er is minder stress. En daarbij worden de kosten ook nog eens gereduceerd. Dus betrek de chauffeurs direct bij de implementatie, zodat de acceptatie optimaal is.