maandag 12 december 2022

Zelf doen of uitbesteden?

We werken voornamelijk voor bedrijven met eigen vervoer. Maar veel van deze bedrijven kennen een mix van zelf doen én uitbesteden. Meestal wordt voor uitbesteed vervoer gekozen op basis van geografische locatie of ordergrootte: het eigen vervoer is niet rendabel voor klanten die (te) ver weg zitten. En voor klanten met een geringe ordergrootte loont het niet om dit met eigen vervoer te doen. Dit zijn natuurkijk logische keuzes die gemaakt worden om het vervoer uit te besteden.

Maar wat als je precies zou weten wat de kosten zijn wanneer de klant met eigen vervoer wordt bediend?

Strategische inzet van kennis van klantkosten

In Ritplan is namelijk van elke klant bekend wat deze kost. En op basis van deze informatie kan beter gestuurd worden of de keuze voor eigen vervoer de juiste is of dat uitbesteden beter is.

Wanneer de kosten per klant over een langere periode bekend zijn en deze vergeleken worden met de omzet van zo’n klant, kan de afdeling verkoop op basis van een kostenplaatje zien hoeveel er aan een klant wordt verdiend. Want één keer een klant leveren die misschien een spoedorder heeft is vaak geen probleem, maar als het structureel wordt is het eenvoudiger om hier wat strategisch mee te doen: misschien meer klanten in dezelfde regio proberen te krijgen, een hogere ordergrootte bedingen of soms zelfs afscheid nemen van een klant die meer kost dan wat hij oplevert.