Bepalen van depotlocatie

Wanneer er door onvoorziene omstandigheden, verwachte groei of soortgelijke redenen een nieuw depot moet komen, is het noodzakelijk om hiervoor eerst een optimale locatie te bepalen. Met behulp van simulatie software kunnen wij verschillende scenario's voor u doorrekenen en hiermee de meest optimale depotlocatie voor u bepalen. Wanneer er op voorhand echter al een locatie bekend is, kunnen wij het transport en de verwachte kosten van deze locatie voor u duidelijk in kaart brengen; "Om de nieuwe locatie van het centrale magazijn door te rekenen is met een half jaar gegevens met Ritplan gesimuleerd. Uit de simulatie bleek hoeveel voertuigen er nodig waren." (Dé Snieder, Bus Industrial tools).

In de simulatie wordt er voornamelijk rekening gehouden met de distributiekosten. Indien gewenst kan er ook rekening worden gehouden met de kosten voor het intra vervoer. Vervolgens zal er op basis van de totale kosten een optimale locatie voor uw depot bepaald worden. Hierna zal er nog een selectie gemaakt worden op basis van de geografische bereikbaarheid van deze depotlocaties (beschikbare spoor- of vaarwegen kunnen hier indien gewenst ook bij worden inbegrepen). Overige praktische variabelen waar rekening mee gehouden kan worden is de productiecapaciteit van een depot en de verschillende jaaromzetten per productgroep.


Neem contact op

 


Scenario