Inzicht in de transportkosten per klant

Op salesniveau is de focus gericht op het binnenhalen van klanten en het behalen van targets. Hierbij worden de extra kosten, die voor deze klant benodigd zijn, vaak buiten beschouwing gelaten. Dit heeft als gevolg dat er een klantenbestand ontstaat waarin het winstgevend rendement van klanten erg kan verschillen. Hierdoor kunnen de transportkosten binnen het bedrijf hoog oplopen en wordt er uiteindelijk (vrijwel) geen winst behaald met deze nieuwe klant, terwijl de leveringen wel zorgen voor de nodige logistieke complicaties.

Met Ritplan transportsoftware zijn de transportkosten op klantniveau voor u bekend. Met deze kennis kunt u onderbouwde keuzes maken voor verschillende distributiemogelijkheden of voor het al dan niet afstoten van te dure klanten. De meest geschikte mogelijkheid is niet alleen afhankelijk van de individuele transportkosten, maar ook van het gewenste of vereiste servicelevel dat bij de levering van toepassing is.


Demonstratie aanvragen 

 


Repond kosten

 

 

Vervolgstappen Ritplan transportsoftware

 

Met Ritplan transportsoftware:

  • Blijft de planner de baas
  • Informeert u uw klanten via mail of SMS
  • Stuurt u ritten naar een app of boordcomputer
  • Volgt u de voortgang van uw planning
  • Heeft u een gebruiksvriendelijk systeem in huis
  • Bespaart u 10 tot 15% op uw transportkosten
  • Bepaalt u de distributiekosten per klant
  • Koopt u software bij de ontwikkelaar
 

 
 

 

Zie hoe Ritplan in het digitale proces valt:

Bekijk hoe uw systemen, Ritplan transportsoftware en de track and trace app in elkaar overvloeien. In het procesoverzicht is te zien hoe de informatie wordt ovegedragen en welke terugkoppelmogelijkheden naar uw systemen mogelijk zijn.


Bekijk het proces   

Proces van orders tot complete transportplanning