SLS en Ritplan: een tactische combinatie

Naarmate specialist in servicelogistiek Special Logistic Services (SLS) groeide, werd het doorrekenen van groeiscenario’s steeds noodzakelijker. Daarbij was het niet de bedoeling om op basis van de bestaande processen verder te bouwen, maar om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen tegen zo laag mogelijke kosten. Transportmanager Paul Groot Hulze was hiermee vertrouwd, had ervaring met een planningstool  en koos voor Ritplan.


SLS verzorgt crossdock-, retour- en warehouseactiviteiten en nachtdistributie ten behoeve van servicediensten en –engineers. Daarnaast worden vanuit verschillende voorraadlocaties in de Benelux 24 uur per dag en 7 dagen per week kritische onderdelen afgeleverd op door de klant gewenste tijdstippen en locaties.

Alternatief voor planningstool.
Aanvankelijk schakelde SLS een adviesbureau in om groeiscenario’s door te rekenen. Paul Groot Hulze besloot echter toen hij bij SLS in dienst kwam, dat zelf te doen. Hij had ervaring met een ander planningspakket, maar deze optie viel af vanwege de hoge investeringskosten. Hij zocht een gelijkwaardig maar financieel aantrekkelijker alternatief. Er werd een pilot opgezet met Ritplan. Deze gaf inzicht in de toegevoegde waarde van het pakket en het te realiseren besparingspotentieel. Dat leidde tot de keuze voor Ritplan.

Ritplan.
Ritplan wordt bij SLS ingezet als tactische planningstool. Aanvankelijk was het even wennen, want de juiste parameters moesten worden ingesteld om zo realistisch mogelijke resultaten te verkrijgen. Zo zijn in afgelegen gebieden tijdafspraken over de leveringen belangrijk, terwijl in de gebieden met veel beleveringsadressen ook de capaciteit van de voertuigen een belangrijke rol speelt. Toen dat eenmaal was gebeurd, konden allerlei scenario’s worden doorgerekend en optimalisatiemogelijkheden worden benut.

Direct inzicht.
Groot voordeel van Ritplan is de grafische weergave van klanten- en ritteninformatie. Dat biedt direct inzicht in te behalen kostenbesparingen. Daarnaast kunnen nu ook de ritten voor nieuwe klanten vooraf worden doorgerekend. Paul Groot Hulze en Transportcoördinator  Ronald Meier zijn het erover eens: “We hebben met Ritplan een goede keus gemaakt. Bovendien kunnen we in de toekomst de operationele mogelijkheden van het pakket benutten en dat is alvast mooi meegenomen!”