Noordvlees B.V. volgde praktische Ritplan-training met direct resultaat

Noordvlees werkt sinds ruim een jaar met Ritplan met als doel meer grip te krijgen op de planning en de transportkosten. Toen recentelijk een nieuwe planner werd aangenomen, werd besloten om het werken met Ritplan verder te optimaliseren. De planner volgde de ‘hands on training’ van EVO-it. Hij kreeg een aantal tips en trucs en leerde hoe hij met Ritplan verbeteringen kon invoeren in de operationele planning. Deze werden meteen toegepast en dat leverde direct resultaat op.


Noordvlees, gevestigd in Gieten, levert ambachtelijk kwaliteitsvlees en -vleesproducten aan slagerijen. Om excellente service te kunnen verlenen, kiest Noordvlees voor eigen vervoer. De chauffeurs zijn dan ook een soort vertegenwoordigers van het bedrijf. Met vijf auto’s rijden zij dagelijks min of meer vaste ritten. Met een aantal klanten zijn tijdafspraken gemaakt over de leveringen. Ritplan zorgt ervoor dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan.

Transportkosten.
Tijdens de training bekeek EVO-it samen met de planner of het mogelijk was de transportkosten te verlagen. Zij namen de operationele planning in Ritplan onder de loep en daarbij viel op dat de chauffeurs zich “té goed” aan de aflevertijdstippen hielden. Zo ontstond het vermoeden dat de vaste stoptijd per klant en de rijtijden te ruim waren. En dat klopte. Alle tijdinstellingen worden nu kritisch bekeken en aangepast, wat leidt tot lagere transportkosten.

Meer mogelijk met Ritplan.
Op de agenda staan nog andere punten: allereerst het beter monitoren van de kosten per klant.  Zo kunnen onvoordelige ritten in kaart worden gebracht en mogelijk andere leveringsafspraken worden gemaakt.
Omdat er ook nog te weinig zicht is op de rituitvoering is ‘track and trace’ een wens. Niet alleen kan de planning dan nauwkeuriger worden gemaakt, maar ook kunnen daardoor klanten vooraf beter geïnformeerd worden over de aflevermomenten, zowel bij vaste als wisselende routes.

Dankzij Ritplan en de ondersteuning van EVO-it kan Noordvlees ook deze verbeteringen realiseren.